Βράβευση καθηγητή Αριστείδη Τσατσάκη: Μεγαλύτερη επιρροή ερευνητικού έργου. Τομέας Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Θα θέλαμε να συγχαρούμε τον Καθηγητή Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής, κ. Αριστείδη Τσατσάκη, ο οποίος είναι μεταξύ των έντεκα (11) συνολικά Ελλήνων πανεπιστημιακών και ερευνητών, οι οποίοι εργάζονται σε ελληνικά τριτοβάθμια ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς και περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.400 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως, όπως αυτή προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία.
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...