ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Erasmus+ / Κινητικότητα προσωπικού για Διδασκαλία (STA) και για Επιμόρφωση (STT) ακαδ. έτους 2020-2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόγραμμα Erasmus+ / Κινητικότητα προσωπικού για Διδασκαλία (STA) και για Eπιμόρφωση (STT) ακαδ. έτους 2020-2021

- Για κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία, παρακαλώ ενημερωθείτε...
- Για κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση, παρακαλώ ενημερωθείτε...

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε:
- στην κυρία Ε. Σκουντάκη στο Ηράκλειο (email: evgenia.skountaki@uoc.gr τηλ. 2810 393180)
- στην κυρία Ε. Απανωμεριτάκη στο Ρέθυμνο (email: intrelations@admin.uoc.gr τηλ. 28310 77725)

Από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (Ρέθυμνο - Ηράκλειο)
Ειρήνη Θυμιατζή και Εύη Κορτσιδάκη