Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στήριξη φοιτητών για τον COVID-19

Πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής παρέμβασης στήριξη φοιτητών για τον COVID-19 (18/11 - 16/12). Απαραίτητη είναι η δήλωση συμμετοχής με αποστολή της φόρμας δήλωσης στο: rskf_psy@uoc.gr. Περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας".
- Πληροφορίες για το πρόγραμμα...
- Η φόρμα δήλωσης συμετοχής στο πρόγραμμα...