Πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρούσματος COVID -19 (Μήνυμα Προέδρου Υγειονομικής Επιτροπής Πανδημίας ΠΚ)

μήνυμα του Προέδρου της Υγειονομικής Επιτροπής Πανδημίας COVID -19, Αντιπρύτανη καθηγητή κ. Δημητρίου Μυλωνάκη, για την ενημέρωσή σας, αναφορικά με τις διαδικασίες και το πρωτόκολλο αντιμετώπισης κρούσματος COVID -19.

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Π.Κ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
2. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΚ COVID-19
3. ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ COVID-19 (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ)

Επίσης, σας γνωστοποιούμε ότι ο Τοπικός Συντονιστής COVID -19 της Ιατρικής Σχολής (τακτικό μέλος) είναι το μέλος Ε.ΔΙ.Π. κα Μαρία Παγωμένου (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. : 2810 394511, e -mail: pagomenm@uoc.gr ) και Τοπικός Συντονιστής COVID -19 της ως άνω Σχολής (αναπληρωματικό μέλος) είναι το μέλος Ε.Τ.Ε.Π. κ. Κωνσταντίνος Καλούδης (στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 2810 394687 και e-mail:kaloudis@med.uoc.gr).

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής καθ. Γεωργίου Εμμ. Κοχιαδάκη
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής