ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ι.Δ.Α.Χ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Κ. ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκ μέρους της τριμελούς εφορευτικής Επιτροπής θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι αύριο το πρωί θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Παρακαλείσθε κατά την προσέλευσή σας να έχετε μαζί σας δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης καθώς επίσης μάσκα προστασίαςκαι και το δικό σας στυλό μπλέ ή μαύρο, σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα προστασίας για την αποφυγή της διασποράς του νέου κορωνοϊού covid-19 (ιε.125_οικ.16452_31_8_2020_Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ covid-19 εκλογές αιρετών εκπροσώπων).

Oι σταυροί προτίμησης είναι δύο (2) και τίθενται δεξιά ή αριστερά του ονοματεπωνύμου του/των υποψηφίου/ων επιλογής σας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
1. Καλλιόπη Βαρούχα – 8261/24-7-2020
2. Βαρβάρα Κοπανάκη – 8283/24-7-2020
3. Γεωργία Κουκουράκη – 8376/27-7-2020
4. Μαρία Παχάκη - 8252/23-7-2020
5. Αικατερίνη Τσαλίμη – 8351/27-7-2020

________________________________________________________________________________________________________

Η εκλογική διαδικασία έχει οριστεί για την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2020
Η ψηφοφορία ξεκινά από την Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου
Ώρα έναρξης: 9:00 π.μ.
Ώρα λήξης: 11:00 π.μ.
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Συνεδριάσεων της Κοσμητείας Σ.ΘΕ.Τ.Ε., Κτήριο Διοίκησης ΙΙ, στάθμη 4 (εσ.3176)

Η διαδικασία της ψηφοφορίας συνεχίζεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου με μεταφορά της κάλπης από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα Συγκλήτου
Ώρα έναρξης: 12:30 μ.μ.
Ώρα λήξης: 14:30 μ.μ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η Πρόεδρος και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
Πελαγία Σεβαστάκη
Μαρία Πετρουλάκη
Ελένη Τζεκάκη