Σεμινάριο για τη χρήση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης elearn.uoc.gr (moodle)

Σας ενημερώσουμε ότι διοργανώνουμε ένα σεμινάριο που απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ / διδάσκοντες των Σχολών του Ηρακλείου αναφορικά με την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης elearn.uoc.gr (moodle). Το αντικείμενο του σεμιναρίου εστιάζει σε θέματα διαχείρισης του ηλεκτρονικού μαθήματος. Συγκεκριμένα θα αναλυθούν τα ακόλουθα:

- Τρόποι εγγραφής στο μάθημα
- Εμφάνιση / Δομή μαθήματος
- Παρακολούθηση δραστηριότητας των φοιτητών μέσα στο μάθημα
- Επικοινωνία με φοιτητές (μέσω της πλατφόρμας)
- Αντίγραφα ασφαλείας
- Έλεγχος της ροής του μαθήματος:
-- Παρακολούθηση ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων
-- Περιορισμός διαθεσιμότητας
-- Διαχείριση προσωπικού λογαριασμού.

Το σεμινάριο θα λάβει χώρα διαδικτυακά, μέσω MS Teams, την Τετάρτη 14/10 στις 12:00 και θα έχει διάρκεια μιάμιση ώρα.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε, να πατήσετε στο url:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aae19daabb5a14a36894c3f24c7643e15%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed302db8-5453-4994-9939-8f1d2be6c242&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37

για να εγγραφείτε στη σχετική ομάδα ("Σεμινάρια ηλεκτρονικής μάθησης"). Συγκεκριμένα, όταν πατήσετε στο link, θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο με το όνομα της ομάδας και θα απαιτηθεί να πατήσετε στο κουμπί "join". Οι διαχειριστές της ομάδας θα αποδέχονται τα μηνύματα για εγγραφή από τώρα και μέχρι την έναρξη του σεμιναρίου. Όταν σας αποδεχτούν, θα δείτε όταν κάνετε login στο teams ότι θα είστε μέλος της ομάδας. Την ώρα του σεμιναρίου θα φαίνεται στο χώρο της ομάδας η σχετική συνάντηση στην οποία θα πατήσετε για να συμμετέχετε.

Θα είμαστε στη διάθεσή σας μέσω του helpdesk (εσωτερικό τηλ. 3312) για οποιαδήποτε βοήθεια.

Με εκτίμηση
--
Helpdesk
Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών
Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τηλ. 2810 39 3312
Fax. 2810 39 3318
Email: helpdesk@uoc.gr
http://www.ucnet.uoc.gr/