ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Εγγραφές Νεοεισαχθέντων (Πρωτοετών) Φοιτητών 2020-2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ηράκλειο, 28/09/2020)

Ενημερώνουμε τους ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ότι μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους θα πρέπει να προσκομίσουν, από σήμερα 28/09/2020 έως και τις 02/10/2020, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση εγγραφής (υπογεγραμμένη)
2. Μία (1)έγχρωμη φωτογραφία
3. Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας
5. Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες)

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατεθούν στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής, με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Με εξουσιοδοτημένο Courier
2. Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας email: pro-gram@med.uoc.gr. Στην περίπτωση αυτή η φωτογραφία θα κατατεθεί, δια ζώσης, εν ευθέτω χρόνο.
3. Με φυσική παρουσία στη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών καθημερινά από 13:00 έως 14:00, στις παραπάνω αναφερόμενες ημερομηνίες.

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών pro-gram@med.uoc.gr
Τζωράκη Ελευθερία...: 2810394510
Μηναδάκη Χρυσούλα: 2810394927