Ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου προσωπικού λόγο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΗΛΟΥΣ (ΙΔΑΧ, ΜΟΝΙΜΟΥΣ, ΕΤΕΠ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το Νόμο 4722/2020 ...
Παρακαλούμε διαβάστε την Απόφαση 37095/1436...
Παρακαλούμε διαβάστε την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/163...

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4722/2020, την Υπουργική Απόφαση 37095/1436 και την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/163, παρακαλούμε όπως, οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου να προσκομίσουν εκ νέου στο Τμήμα Β Προσωπικού την αίτησή τους για τη υπαγωγή τους σε ομάδες αυξημένου κινδύνου συνοδευόμενη με βεβαίωση από τους Προϊσταμένους τους στην οποία θα αναγράφονται:

- τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος βάσει του κλάδου ή της ειδικότητάς του ή δύναται να ασκήσει λόγω της εμπειρίας του,
- οι συνθήκες εργασίας που έχουν διασφαλιστεί για την προστασία της υγείας του,
- η έκταση του χώρου εργασίας τους,
- ο αριθμός υπαλλήλων που συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εργασίας,

καθώς και οτιδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο Ιατρός Εργασίας του Φορέα μας, προκειμένου να βεβαιώσει τα ανωτέρω. Στη συνέχεια θα εκδοθεί από την υπηρεσία μας παραπεμπτικό έγγραφο προσυπογεγραμμένο και από τον Ιατρό Εργασίας, το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να μνημονεύεται στην γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρούς σας για την υπαγωγή σας στις ομάδες αυξημένου κινδύνου.

ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
prosopikob_her@admin.uoc.gr