Ανακοίνωση για χρήση μη ιατρικής μάσκας στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους της Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αρ. 107981/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας κ. Β. Διγαλάκη
και του Υπουργού Υγείας κ. Β. Κικίλια αναφορικά με τα «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», για την ασφάλεια των φοιτητών καθώς κι αυτή των λοιπών μελών της Σχολής,
η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό
καθ΄ όλη τη διάρκεια και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές).
Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους της Σχολής λόγω του υψηλού συγχρωτισμού των φοιτητών.
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής Γ. Μ. Κοντάκης