Συγκρότηση Επιτροπής Covid-19 στην Ιατρική Σχολή

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συν. 31/07/2020) συγκροτήθηκε Επιτροπή COVID-19 στην Ιατρική Σχολή.
Η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη και θα ασχολείται με θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής.

1) Ο Καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Ν. Τζανάκης, ως συντονιστής της Επιτροπής,
2) Ο Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας κ. Δ. Μαυρουδής, με την ιδιότητα του Συντονιστή της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΣ),
3) O Καθηγητής Γενικής Ιατρικής - Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Χ. Λιονής,
4) Ο Καθηγητής Κλινικής Μικροβιολογίας - Μικροβιακής Παθογένεσης κ. Γ. Χαμηλός,
5) Ο Καθηγητής Κλινικής Ιολογίας κ. Γ. Σουρβίνος,
6) Ο Αναπλ. Καθηγητής Γενικής Παθολογίας κ. Δ. Κοφτερίδης,
7) Η Αναπλ. Καθηγήτρια Μικροβιολογίας – Ανθρωποζωονόσων κα Α. Ψαρουλάκη,
8) Η Επικ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Ιατρικής κα Ι. Τσιλιγιάννη
9) Εκπρόσωπος των φοιτητών (θα οριστεί από το Δ.Σ. του Σ.Φ.Ι.Κ.).

Εκ μέρους του Κοσμήτορα, Καθηγητή Γ. Μ. Κοντάκη,
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής