Υποτροφίες φοιτητών Ιατρικής του Κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου»

Προκήρυξη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης, που αφορά σε 4 υποτροφίες φοιτητών Ιατρικής του Κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου» .
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Μελίνα Φλώρου
Γραμματεία ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1
171 21, Νέα Σμύρνη

Τ: 210 9333702 & 210 9330274
F: 210 9333694

E-mail: info@estia-ns.gr

www.estia-ns.gr