Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ακτινολογίας 2020-2021

Ηράκλειο, 22 Iουλίου 2020
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 27 Ιούλιου 2019 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ., μέσω κάλπης, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο συνελεύσεων του Τομέα Ακτινολογίας (Αξονικός Τομογράφος ΠΑΓΝΗ), της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Ακτινολογίας, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. ΤΣΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής,
Η Γραμματέας του Τομέα Ακτινολογίας
Μαρκάκη Ευανθία