Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Με το παρόν προωθείται νέα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: [ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020: ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ] που εκδόθηκε από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΥΠΕΣ με ΘΕΜΑ: "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού" σε συνέχεια των ήδη εκδοθέντων για την επαναλειτουργία των υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.

Η εγκύκλιος θέτει και ρυθμίζει τα παρακάτω θέματα:

Α. ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΥΣΙΑΣ ΩΣ ΟΜΑΔΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Β. ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
Γ. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δ. ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ε. ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Εκ της Διεύθυνσης Διοικητικού