Δωρεάν πρόσβαση σε έργα αναφοράς και ακαδημαϊκά εγχειρίδια του Cambridge Core μέχρι 31 Μαΐου

Δωρεάν πρόσβαση σε έργα αναφοράς και ακαδημαϊκά εγχειρίδια του Cambridge Core μέχρι 31 Μαΐου:
HTML Textbooks, Cambridge Histories, Cambridge Companions & Cambridge Elements

Είναι απαραίτητη η σύνδεση μέσω του VPN του ΠΚ.

---------------
Free access to reference works and academic textbooks on Cambridge Core:
Free access to the HTML Textbooks, Cambridge Histories, Cambridge Companions & Cambridge Elements. The offer will extend to May 31st.
Links to the content:
A full list of 700+ HTML textbooks published on the platform
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/textbooks
Cambridge Companions
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-companions
Cambridge Histories
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/collections/cambridge-histories
Cambridge Elements
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/elements
In addition, we are providing free access to coronavirus research on Cambridge Core. More than 80 relevant book chapters and journal articles are currently in the collection, with future articles being added once they are published:
https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection
The Press has also joined other publishers in signing a commitment to make the research available through PubMed Central and other public repositories of journal literature.

More details on the response to the COVID-19 pandemic from the Press’s Academic Publishing group can be found here:
https://www.cambridge.org/gb/academic/covid-19-resources-and-information