Υπηρεσία υποστήριξης διδακτικού προσωπικού

Ανακοινώνουμε ότι, σε συνέχεια της 427ης/19.3.2020 απόφασης της Συγκλήτου, το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, υλοποίησε τη λειτουργία της «Υπηρεσίας υποστήριξης διδακτικού προσωπικού» του Ιδρύματος με σκοπό την παροχή βοήθειας σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η Υπηρεσία υποστήριξης διδακτικού προσωπικού παρέχεται από τους τοπικούς διαχειριστές των Σχολών και των Τμημάτων.
Η επικοινωνία με την υπηρεσία πραγματοποιείται τηλεφωνικά στο 281039-3939 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.