Σεμινάρια Βιβλιοθήκης Π.Κ. με τηλεδιάσκεψη

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεσή τους για την πραγματοποίηση από απόσταση σεμιναρίων (χρήσης των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών, αναζήτησης βιβλιογραφίας κλπ) στους φοιτητές, με αξιοποίηση των εργαλείων τηλεδιάσκεψης-τηλεδιδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο Ίδρυμα (Microsoft Teams, Webex, Skype, Zoom ή άλλης κατάλληλης πλατφόρμας, κατόπιν συνεννοήσεως).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι διδάσκοντες να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης:

Παπαδάκη Πόπη για το Ρέθυμνο: https://www.lib.uoc.gr/info/adstruct/personel/personel-1187694211-272399...
Βιτσαξάκη Μαρίνα για το Ηράκλειο: https://www.lib.uoc.gr/info/adstruct/personel/personel-1187599550-925348...