Δωρεάν πρόσβαση στην ProQuest One Literature και Ebook Central Academic

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ακαδημαϊκών, μαθησιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο του κορωνοϊού, η ProQuest παρέχει στα μέλη του ΠΚ δωρεάν πρόσβαση στην ProQuest One Literature και την Ebook Central Academic για 3 μήνες.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου VPN του Ιδρύματος.

ProQuest Ebook Central Academic
Από μια ενιαία διεπαφή, οι ερευνητές έχουν πρόσβαση σε περισσότερα από 180.000 ηλεκτρονικά βιβλία περισσότερων από 650 έγκυρων εκδοτών για την κάλυψη των αναγκών τους σε επιστημονικό περιεχόμενο.
Για να υποστηρίξει την επείγουσα ανάγκη του κορωνοϊού, η ProQuest έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 150 εκδότες για την παροχή απεριόριστης πρόσβασης στο περιεχόμενο της ProQuest Ebook Central για όλους τους χρήστες των συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών χωρίς επιπλέον χρέωση.
Συμμετέχοντες εκδότες:
https://media2.proquest.com/documents/unlimitedaccess-participatingpublishers.pdf

ProQuest One Literature
Καλύπτει όλες τις πτυχές της βιβλιογραφικής έρευνας, της διδασκαλίας και της μάθησης, παρέχοντας ισχυρά εργαλεία και πλούσιο περιεχόμενο σε ποικιλία μορφοτύπων για την υποστήριξη των σύγχρονων απαιτήσεων μελέτης της λογοτεχνίας και συναφών γνωστικών αντικειμένων.
Με εξειδικευμένα εργαλεία και θεματικά ευρετήρια για συγγραφείς, έργα και λογοτεχνικά κινήματα, η ProQuest One Literature υποστηρίζει μια σύγχρονη προσέγγιση της λογοτεχνικής έρευνας για την εξυπηρέτηση των ποικίλων ερευνητικών και μαθησιακών αναγκών στο σημερινό ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Πρωτογενή έργα: 500.000 λογοτεχνικά έργα, ποιήματα και πεζογραφήματα που αντιπροσωπεύουν ένα χρονικό εύρος 1.000 ετών.
Ποικίλες φωνές: 150.000 δυσεύρετα πρωτογενή κείμενα λιγότερο γνωστών συγγραφέων, εκτός της δυτικής λογοτεχνίας.
Video και Audio: 1.300 video και 1.000 audio tracks παραστάσεων και συνεντεύξεων με συγγραφείς.
Έργα Αναφοράς: 18.000 εγκυκλοπαίδειες, δευτερογενείς εργασίες και λεξικά.
Περιοδικά πλήρους κειμένου: 1.200 λογοτεχνικά περιοδικά, δελτία, κριτικές και διεπιστημονικές δημοσιεύσεις.
Ιστορικές επισκοπήσεις: 20.000 πηγές ιστορικής λογοτεχνικής κριτικής για δημιουργούς από  τον 17ο έως τον 21ο αιώνα.
Διατριβές: 14.000 διδακτορικές διατριβές που καταδεικνύουν την επιστημονική παραγωγή σε αναδυόμενα λογοτεχνικά θέματα με πλούσιες παραπομπές αναφοράς.
Ηλεκτρονικά βιβλία: 2.000 ebooks που παρέχουν σε βάθος κριτική ανάλυση πρωτογενών έργων και βιογραφίες συγγραφέων.

Σελίδα της Proquest που συλλέγει διεθνείς πόρους πληροφορίας σχετικά με το COVID-19. Proquest page collecting International information resources about COVID-19