Νέα - Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων της Ιατρικής Σχολής στο πλαίσιο των προγραμμάτων "Μεγάλου Μεγέθους Τύπου Α και Β"

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης έχοντας υπόψη τον Κανονισμό Χρηματοδοτήσεων - Εσωτερικό Κανονισμό Συστήματος Αξιολόγησης Έρευνας, όπως αυτός εγκρίθηκε από την 304/19-7-2012 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Π.Κ. και την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών Συν. 585/08-3-2019 / Γ2.20

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, να υποβάλλουν προτάσεις στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Χρηματοδότησης Βασικής Έρευνας (ΠΧΒΕ) «Μεγάλου Μεγέθους», τύπου Α και Β». Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την επόμενη ημερομηνία της πρόσκλησης ως την...

2019-07-08 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Διατμηματικού ΠΜΣ "Οπτική και Όραση "(2019-2020)

Η Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτική και Όραση».
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου Θετικών Επιστημών, Επιστημών Μηχανικού ή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφών αντικειμένων.
Το Πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οπτική και Όραση» (MSc in Optics...

2019-07-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Διϊδρυματικού ΠΜΣ «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (Medical Physics – Radiation Physics) (2019-2020)

Προκήρυξη του Διϊδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική» (Medical Physics – Radiation Physics) (ΔΠΜΣ ΙΦ-Α), το οποίο συνδιοργανώνουν η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «...

2019-07-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Αποτελέσματα Ανάδειξης Εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής (2019-2020)
2019-07-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ - ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ"

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ", διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Το Πρόγραμμα καλεί τους...

2019-07-01 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Seminar Series in Translational Medicine

Joint Seminar Series in Translational Medicine
University of Crete Medical School - IMBB-FORTH

"Acidosis Modulates Pulmonary Inflammation and Ameliorates
Experimental Pulmonary Hypertension"

Helen Christou, Associate Professor of Pediatrics, Harvard Medical School
Medical Director of Newborn Respiratory Care, Brigham and Women's Hospital
Director of Harvard Neonatal-Perinatal Medicine Fellowship Program

Friday, June 28th, 12:00pm, Graduate Studies Wing, Seminar Room 7A-02,
Μedical School, University of Crete.

"The Joint Seminar...

2019-06-28 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Σεμινάριο της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Νέο τμήμα στο σεμινάριο της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας που διοργανώνεται από την Ιατρική Σχολή του Πεναπιστημίου Κρήτης μέσω του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου με Επιστ. Υπεύθυνο τον κο Αλέξανδρο Βγόντζα.
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...
Παρακαλούμε διαβάστε την Αίτηση...

2019-06-28 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΠΜΣ Ογκολογία: Από την Ογκογένεση έως τη Θεραπεία
2019-06-18 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. Ν. ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ

Εκλογή του Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Νεκτάριου Ταβερναράκη ως αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην Έδρα της Νευροβιολογίας-Βιολογίας της Γήρανσης.

Aνακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών...
...

2019-06-14 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης

Συμβολή της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών. Η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων (ΔηΤΟΒ) Κρήτης της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την επιτυχή διάθεση των μονάδων Ομφαλιοπλακουντικού αίματος (ΟπΑ) από το Μητρώο της,στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών (World Marrow Donors Association, WMDA), μέσω του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) της χώρας μας.Η μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (βλαστοκυττάρων) από το μυελό των οστών ή από το αίμα του ομφάλιου λώρου αποτελεί συχνά τη...

2019-06-11 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
VIGOUR - Evidence-based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe

Το πρόγραμμα VIGOUR - Evidence-based Guidance to Scale-up Integrated Care in Europe αποτελεί ένα νέο ερευνητικό έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Health Programme 2014-2020), με στόχο τη στήριξη φορέων και υπηρεσιών υγείας στην ανάπτυξη τεκμηριωμένων (evidencebased) και βιώσιμων μοντέλων ολοκληρωμένης φροντίδας (integrated care), τα οποία θα επιτρέπουν την αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών και την ευρεία κλιμάκωσή τους στα συστήματα υγείας. Το πρόγραμμα απαρτίζεται από την κοινοπραξία 15 οργανισμών από 9 χώρες (Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Πολωνία, Αυστρία, Ισπανία,...

2019-06-07 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Εκλογές Ανάδειξης Εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής (2019-2020)
2019-06-04 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης καθώς και τους γονείς τους οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στο ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επίδόματος.

Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι, ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της...

2019-06-04 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Έκθεση ζωγραφικής για τη Διεθνή εβδομάδα κατά του Καρκίνου (Μουσείο Ιατρικής)

Ψηφιακή έκθεση ζωγραφικής που διοργανώνεται σε συνεργασία φορέων στο Μουσείο Ιατρικής Κρήτης στο πλαίσιο της διεθνούς εβδομάδας κατά του Καρκίνου, 25-30 Μαίου 2019.
Τα έργα που φιλοτεχνήθηκαν γιαυτό τον σκοπό από 27 καλλιτέχνες από 3 χώρες προβάλλονται στην Ιατρική Σχολή, στο Μουσείο Ιατρικής.
Παρακαλούμε δείτε το poster της εκδήλωσης...
European Code Against Cancer A' ......

2019-05-29 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Υποτροφίες ΙΚΥ «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος»

Πρόσκληση 601 θέσεων υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, μέγιστης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων ερευνητών/ερευνητριών- Β΄ κύκλος», που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

2019-05-27 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ημερίδα: "Ιατρική και Διάστημα" [29/05/2019, Ηράκλειο]

ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ / ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:" ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ"/ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2019 ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00 , ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 7Α ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

2019-05-23 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΙΚΥ - Ανακοινωση Προκηρυξης Διδακτορικών Υποτροφιων εξωτερικού

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την Προκήρυξη τεσσάρων (4) θέσεων υποτροφιών με επιλογή, για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικ. Δ. Χρυσοβέργη».
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

2019-05-23 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Yποτροφίες της Σχολής Μοριακής Ιατρικής της Κύπρου σε Έλληνες υπηκόους
2019-05-17 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Πρόσκληση από το Moυσείο Ιατρικής και τη Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
To Moυσείο Ιατρικής σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής οργανώνει περιβαλλοντική δράση στο αίθριο, έξω από τα Αμφιθέατρα 2 και 3 της Σχολής.
Η δράση περιλαμβάνει φύτευση αρωματικών φυτών αλλά και μια ευκαιρία για μια σύντομη συνάντηση στο πλαίσιο της καθημερινότητας.
Καλούμε τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και καθηγητές της Σχολής, τους φίλους και εθελοντές του Μουσείου,να συμμετέχουν στη δράση.
Με τη βοήθεια των εθελοντών σκοπεύουμε και ένα αυτοσχέδιο γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή όσων ενδιαφέρονται.

...

2019-05-15 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτημάτων ΙΚΥ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προέβη στην ανακοίνωση τριών (3) Προκηρύξεων από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται:
«Λεωνίδας Νικολαΐδης»
«εις μνήμην Μαρίας Ζαούση»
«Φανή Σαριγιάννη»

2019-05-10 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκύρηξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων 2019-2020
2019-05-10 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
4ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2019-05-08 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ - ΦΥΛΑΞΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1Α/2019 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα...

2019-05-08 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διαγωνισμός "Η διατριβή μου σε 3 λεπτά / Three minutes Thesis"

Συμμετοχή σε διαγωνισμό διατριβής με τίτλο:
«Η διατριβή μου σε 3 λεπτά», Three Minute Thesis (3MT®).

Είστε υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης; Μπορείτε να παρουσιάσετε το βασικό μήνυμα της διδακτορικής σας διατριβής σε μόλις τρία λεπτά; Μπορείτε να εξηγήσετε την έρευνά σας σε ένα ευρύ κοινό;
Αν ναι, τότε αυτός ο διαγωνισμός είναι για εσάς!
Το Πανεπιστήμιο Κρήτης σας προσκαλεί να δηλώσετε συμμετοχή στον διαγωνισμό: «Η διατριβή μου σε 3 λεπτά», Three Minute Thesis (3MT®).
-...

2019-05-07 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ε.Λ.Κ.Έ. Ηρακλειου

Ανακοίνωση για απασχόληση φοιτητή/τριας στο γραφείο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Ηράκλειο
Παρακαλούμε ενημερωθείτε αναλυτικά από την επίσημη ιστοσελίδα του φορέα...

2019-05-07 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διακοπή μαθημάτων λόγω διενέργειας των ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών

Διακοπή μαθημάτων λόγω διενέργειας των ευρωεκλογών και Ελληνικών αυτοδιοικητικών εκλογών στις 26-05-2019 και επαναληπτικών Ελληνικών αυτοδιοικητικών εκλογών στις 02-06-2019.
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...
Γραμματεία Συγκλήτου

2019-04-24 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...

Pages