Νέα - Ανακοινώσεις

Προκήρυξη ΠΜΣ "Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου" 2020-2021
2020-04-29 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη ΠΜΣ "Χειρουργικές Επιστήμες" 2020-2021

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χειρουργικές Επιστήμες" - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Χειρουργικές Επιστήμες", διάρκειας 2 ακαδημαϊκών εξαμήνων,
το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το πρόγραμμα καλεί Πτυχιούχους Ιατρικών Σχολών και Ιατρικών Τμημάτων καθώς και Τμημάτων Οδοντιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, να υποβάλλουν αίτηση για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 από τις 15/5/2020 έως τις 15/6/2020.

...

2020-04-29 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διεθνές Διϊδρυματικό ΠΜΣ Βιο-Ιατρική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΙΤΕ)

Διεθνές Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Βιο-Ιατρική Μηχανική | Πανεπιστήμιο Κρήτης- Πολυτεχνείο Κρήτης - ΙΤΕ
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

2020-04-28 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Brill : ελεύθερη πρόσβαση σε βιβλία και άρθρα για δημόσια υγεία, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, έρευνα κρίσεων

Ο εκδότης Brill έχει ανοίξει την πρόσβαση σε βιβλία και άρθρα για θέματα όπως η δημόσια υγεία, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η έρευνα κρίσεων:

https://www2.brill.com/COVID-19_Collection

------------
Brill has opened up books and articles on topics such as public health, distance learning, crisis research:

Epidemics and crisis research past and present

...

2020-04-28 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δωρεάν πρόσβαση σε έργα αναφοράς και ακαδημαϊκά εγχειρίδια του Cambridge Core μέχρι 31 Μαΐου

Δωρεάν πρόσβαση σε έργα αναφοράς και ακαδημαϊκά εγχειρίδια του Cambridge Core μέχρι 31 Μαΐου:
HTML Textbooks, Cambridge Histories, Cambridge Companions & Cambridge...

2020-04-28 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης | Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για δωρεές προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού έως 24-4-2020

Ανακοίνωση Πρυτανείας Πανεπιστημίου Κρήτης - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας για δωρεές προς αντιμετώπιση του κορωνοϊού έως 24-4-2020
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

2020-04-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διευκρινίσεις για τη σύνδεση VPN και τη μέσω αυτής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Επειδή δεχόμαστε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεση VPN και τη μέσω αυτής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο, διευκρινίζουμε τα εξής:

Το VPN (Virtual Private Network = Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) είναι μια τεχνολογία δικτύων που δημιουργεί -μέσω του Ίντερνετ- μια ασφαλή σύνδεση ενός υπολογιστή με το δίκτυο ενός οργανισμού, όταν ο υπολογιστής αυτός βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεών του οργανισμού.
Έτσι, όταν ένα μέλος του ΠΚ -ενώ βρίσκεται εκτός του χώρου του Ιδρύματος- συνδέεται...

2020-04-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
UOC Ε-resources - Υπενθύμιση - Ψηφιακές Πηγές Επιστημονικής Πληροφόρησης

Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης (www.lib.uoc.gr) έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό πηγών επιστημονικής πληροφόρησης:

Ηλεκτρονικά Περιοδικά
Ηλεκτρονικά Βιβλία...

2020-04-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΔΟΞΟΥ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ: Manolis Koukourakis

Ενημέρωση φοιτητών για την επιστροφή των παρατύπως παραληφθέντων συγγραμμάτων.

Σε επικοινωνία της Βιβλιοθήκης με το Γραφείο Αρωγής του Ευδόξου, ενημερωθήκαμε ότι :
1. όλοι οι φοιτητές μπορούν να κάνουν δηλώσεις συγγραμμάτων για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, ανεξαρτήτως εάν οφείλουν να επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη παρατύπως παραληφθέντα συγγράμματα από το προηγούμενο εξάμηνο.
2. τα παρατύπως παραληφθέντα συγγράμματα του προηγούμενου εξαμήνου θα πρέπει να επιστραφούν στη...

2020-04-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξης μίας θέσης μέλους ΔΕΠ Ιατρικής

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει, ύστερα από αίτημα εξέλιξης, την πλήρωση τριών (1) θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για την Ιατρική Σχολή:
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πυρηνική Ιατρική».
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr/).
Περισσότερα για αυτή την...

2020-04-15 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Eυχόμαστε Υγεία, Αισιοδοξία και Δύναμη για τις ημέρες του Πάσχα
Με τη βεβαιότητα ότι του χρόνου θα είναι όλα καλύτερα!
Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής
Καθηγητής, Γ.Μ. Κοντάκης

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

2020-04-13 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Αναθεώρηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται διαδικτυακά με σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Οι κλινικές ασκήσεις και τα εργαστήρια, που απαιτούν φυσική παρουσία, θα αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης θα γίνουν μαθήματα τη Μ. Δευτέρα (13/4), τη Μ. Τρίτη (14/4) και την Τετάρτη (22/4), την Πέμπτη (23/4) και την Παρασκευή (24/4), έτσι ώστε...

2020-04-12 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Υπηρεσία υποστήριξης διδακτικού προσωπικού

Ανακοινώνουμε ότι, σε συνέχεια της 427ης/19.3.2020 απόφασης της Συγκλήτου, το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, υλοποίησε τη λειτουργία της «Υπηρεσίας υποστήριξης διδακτικού προσωπικού» του Ιδρύματος με σκοπό την παροχή βοήθειας σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η Υπηρεσία υποστήριξης διδακτικού προσωπικού παρέχεται από τους τοπικούς διαχειριστές των Σχολών και των Τμημάτων.
Η επικοινωνία με την υπηρεσία πραγματοποιείται τηλεφωνικά στο 281039-3939 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2020-04-09 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη ΠΜΣ "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων"

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων" - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

Το Πρόγραμμα καλεί τους ενδιαφερόμενους πτυχιούχους α) Ιατρικής ή Νοσηλευτικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, β) Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ της ημεδαπής...

2020-04-09 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΕΥΔΟΞΟΣ - Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αξιοποίηση του Πρόσθετου Διδακτικού Υλικού
2020-04-07 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση ΠΜΣ "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων"

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων" δεν θα βγάλει προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.
Η επόμενη προκήρυξη θα αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 και θα βγει την Άνοιξη του 2021.

Από τη γραμματεία του προγράμματος

2020-04-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ενημέρωση μαθήματα Μ. Δευτέρα (13/4), Μ. Τρίτη (14/4), Τετάρτη (22/4), Πέμπτη (23/4), Παρασκευή (24/4)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται διαδικτυακά με σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Οι κλινικές ασκήσεις και τα εργαστήρια, που απαιτούν φυσική παρουσία, θα αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης θα γίνουν μαθήματα τη Μ. Δευτέρα (13/4), τη Μ. Τρίτη (14/4) και την Τετάρτη (22/4), την Πέμπτη (23/4) και την Παρασκευή (24/4), έτσι ώστε...

2020-04-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Statista έως τις 30 Απριλίου

Η πρόσβαση είναι εφικτή για όλα τα μέλη του ΠΚ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου του ΠΚ (εντός των εγκαταστάσεών του ή μέσω vpn): https://ucnet.uoc.gr/ypiresies/diktiakes/vpn

Η Statista με λίγα λόγια:

Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων και δεδομένων αγοράς, με πρόσβαση σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο στατιστικές, προβλέψεις, φακέλους, μελέτες και infographics για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές.
Η πλατφόρμα...

2020-04-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δωρεάν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα της IEEE (ΙΕΕΕ elearning)

νημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι ο εκδότης IEEE προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΙΕΕΕ elearning https://ieeexplore.ieee.org/courses/home μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της πολυετούς άριστης συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link).

Η Επιτροπή των Ηλεκτρονικών Πηγών του ΣΕΑΒ αποδέχθηκε την προσφορά για την προσωρινή (μέχρι 30-6-2020) πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα του εν λόγω εκδότη, προκειμένου να...

2020-04-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Σεμινάρια Βιβλιοθήκης Π.Κ. με τηλεδιάσκεψη

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεσή τους για την πραγματοποίηση από απόσταση σεμιναρίων (χρήσης των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών, αναζήτησης βιβλιογραφίας κλπ) στους φοιτητές, με αξιοποίηση των εργαλείων τηλεδιάσκεψης-τηλεδιδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο Ίδρυμα (Microsoft Teams, Webex, Skype, Zoom ή άλλης κατάλληλης πλατφόρμας, κατόπιν συνεννοήσεως).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι διδάσκοντες να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αρμόδιο προσωπικό της...

2020-04-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Υπενθύμιση: Πρόσβαση στη Digital Loeb Classical Library

Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι εδώ και ένα έτος διαθέτουμε πλήρη πρόσβαση στην Digital Loeb Classical Library, λόγω της σχετικής ηλεκτρονικής συνδρομής μας.

https://www.loebclassics.com/

Η πρόσβαση είναι εφικτή για όλα τα μέλη του ΠΚ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου του ΠΚ (εντός των εγκαταστάσεών του ή μέσω vpn).

Διευκρινίζουμε...

2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Πανεπιστήμιο Κρήτης | ΕΔΙΒΕΑ: Χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό

Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο ταχύρρυθμο σεμινάριο "ΤΠΕ και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (eLearning):Πρακτικές συμβουλές / Εισαγωγικό Πλαίσιο διδακτικής αξιοποίησης" που οργάνωσε το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε σχέση με το επιμορφωτικό υλικό σας παραθέτουμε τα εξής:

  1. Εισαγωγική παρουσίαση με θέμα "ΤΠΕ&ΕξΑΕ: Αρχές - Μεθοδολογία -...
2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δωρεάν πρόσβαση στην ProQuest One Literature και Ebook Central Academic

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ακαδημαϊκών, μαθησιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο του κορωνοϊού, η ProQuest παρέχει στα μέλη του ΠΚ δωρεάν πρόσβαση στην ProQuest One Literature και την Ebook Central Academic για 3 μήνες.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου VPN του...

2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης Φοιτητών ΠΚ - Διαχείριση κρίσης για τον κορωνοϊό COVID-19
2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Project MUSE: Δωρεάν διαθέσιμο ακαδημαϊκό περιεχόμενο μέχρι τον Ιούνιο

Ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις που δημιουργεί η παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας λόγω του COVID-19, το Project MUSE υποστηρίζει τη δωρεάν διάθεση ακαδημαϊκού περιεχομένου μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Καθώς πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταβαίνουν σε ένα αποκλειστικά ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον για το προσεχές μέλλον, το Project MUSE ευελπιστεί ότι η εύκολη πρόσβαση σε σοβαρή έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς εκδοτικούς οίκους, επιστημονικές εταιρείες και σχετικούς μη-κερδοσκοπικούς εκδότες, θα βοηθήσει χρήστες σε όλο τον...

2020-03-30 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Saving lives by European solidarity and cooperation in response to COVID-19

COVID-19 is spreading rapidly across Europe. Many people are currently suffering from it and thousands in Europe are dying. We know that these numbers will inevitably rise much further. The European Council recently stressed the importance of European solidarity and cooperation in response to the COVID-19 outbreak.

Most European countries have ensured that there are no major financial barriers in access to health care, to tests, and to (eventual) subsequent treatment. Ensuring adequate capacity in a crisis such as this, especially for ventilators and intensive care for the most...

2020-03-29 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...

Pages