Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακήρυξη υποψηφιότητας ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Τομέα Παθολογίας
2020-07-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακήρυξη υποψηφιότητας ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Τομέα Mορφολογίας
2020-07-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακήρυξη υποψηφιότητας ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Τομέα Mητέρας - Παιδιού
2020-07-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακήρυξη υποψηφιότητας ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Τομέα Kοινωνικής Iατρικής
2020-07-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακήρυξη υποψηφιότητας ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Τομέα Eργαστηριακής Iατρικής
2020-07-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακήρυξη υποψηφιότητας ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Τομέα Bασικών Iατρικών Eπιστημών
2020-07-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακήρυξη υποψηφιότητας ανάδειξης Διευθυντή/τριας του Τομέα Ακτινολογίας
2020-07-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ολοκλήρωση του θερινού Εκπαιδευτικού Προγράμματος της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης
2020-07-15 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
14ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ (ΥΒΡΙΔΙΚΟ)

Το 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας, προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί λόγω Covid-19 και προετοιμάζεται αναλόγως για να διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, έτσι ώστε ο κάθε σύνεδρος να έχει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο τρόπους παρακολούθησης των εργασιών του: Είτε να παρευρεθεί με φυσική παρουσία, είτε να παρακολουθήσει μέσω Web τις εργασίες του Συνεδρίου!
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από τον επίσημο ιστοχώρο του φορέα...

2020-07-15 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό πρ. 24655/09-07-2020 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (Κ.Α 10686)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Κρήτης,
o κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής...

2020-07-09 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
2020-07-09 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντή Εργαστηρίου Οπτικής και Όρασης
2020-07-06 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Εκλογών Διευθυντή/τριας ΩΡΛ Κλινικής.
2020-07-06 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη των Διευθυντών των Τομέων (2020-2021)
2020-07-06 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής (2020-2021)
2020-07-06 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ «Πνευμονολογία με έμφαση στις διαταραχές ύπνου

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) για την Ιατρική Σχολή: Αριθμός προκήρυξης: 1502/26-02-2020, Φ.Ε.Κ. 1027/02-07-2020 τ. Γ’, ΑΔΑ: 6Ι68469Β7Γ-Σ7Π, ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP16974. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.
- Μια (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία με έμφαση στις διαταραχές ύπνου».
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (...

2020-07-06 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Με το παρόν προωθείται νέα ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: [ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30-6-2020: ΑΔΑ: 6ΙΤΠ46ΜΤΛ6-ΙΡΘ] που εκδόθηκε από τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣΥΠΕΣ με ΘΕΜΑ: "Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού" σε συνέχεια των ήδη εκδοθέντων για την...

2020-07-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Παράταση υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ "ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ"
2020-06-26 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ΠΜΣ "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" 2020-2021
2020-06-25 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη ΔΠΜΣ "Εγκέφαλος και Νους" (2020-2021)

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Εγκέφαλος και Νους"- Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης σε συνεργασία με τα τμήματα Φυσικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (ΙΥΜ) και Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Εγκεφάλου και Νου, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ), διάρκειας...

2020-06-19 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση υποψηφιότητας για τις πρυτανικές εκλογές
2020-06-19 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη ΔΠΜΣ Βιοϊατρικη Μηχανική (2020-2021)

Προκήρυξη Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
"ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / BIOMEDICAL ENGINEERING" - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), οργανώνει και λειτουργεί Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Βιοϊατρική Μηχανική» σε εφαρμογή του ν.4485/2017 (ΦΕΚ Ίδρυσης 1122Β’/2-4-2020), το...

2020-06-19 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση υποψηφιότητας για τη νέα Πρυτανική Αρχή του Πανεπιστημίου Κρήτης
2020-06-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...

Pages