Νέα - Ανακοινώσεις

Διάκριση του Πανεπιστημίου Κρήτης στην κατάταξη TIMES Higher Education (πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών παν/μίων)
2020-09-10 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
COVID-19 - Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά τη λειτουργία τους
2020-09-08 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά την Εξεταστική Σεπτεμβρίου
2020-09-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
2020-09-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Πρόγραμμα «Δωρεάν Μετακίνησης με το αστικό ΚΤΕΛ για πρωτοετείς φοιτητές (δικαιούχοι ΚΕΑ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι πρωτοετείς φοιτητές, είναι δικαιούχοι Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Δωρεάν Μετακίνησης με το αστικό ΚΤΕΛ Ηρακλειου 2020-2021» που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης. Αν επιθυμούν την ένταξη στο πρόγραμμα «Δωρεάν Μετακίνησης» , να αποστείλουν το αργότερο ως τις 30 Σεπτεμβρίου από το ιδρυματικό τους mail το έντυπο έγκρισης ΚΕΑ στο f.merimna-her@admin.uoc.gr

2020-09-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του N. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114), όπως ισχύει με το Ν. 4692/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 111)
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

2020-09-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
COVID-19 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2020-09-01 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Μέτρα πρόληψης λοίμωξης COVID-19

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19
Παρακαλώ δείτε (στο κάτω μέρος) το βίντεο για τη σωστή χρήση της μάσκας
·       Εργαζόμενοι που κατά τη διάρκεια της κανονικής τους άδειας ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα Covid-19 παραμένουν κατ’ οίκον για 7 ημέρες (με αιτιολογημένη άδεια απουσίας) και παρακολουθούν την υγεία τους. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων...

2020-08-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση για χρήση μη ιατρικής μάσκας στους ανοικτούς και κλειστούς κοινόχρηστους χώρους της Σχολής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι με βάση τη με αρ. 107981/Ζ1 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Υγείας κ. Β. Διγαλάκη
και του Υπουργού Υγείας κ. Β. Κικίλια αναφορικά με τα «Μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)
κατά την περίοδο της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», για την ασφάλεια των φοιτητών καθώς κι αυτή των λοιπών μελών της Σχολής,
η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό...

2020-08-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Συγκρότηση Επιτροπής Covid-19 στην Ιατρική Σχολή

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Γ.Σ. της Σχολής (συν. 31/07/2020) συγκροτήθηκε Επιτροπή COVID-19 στην Ιατρική Σχολή.
Η εν λόγω Επιτροπή απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη και θα ασχολείται με θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και την εύρυθμη ακαδημαϊκή λειτουργία της Σχολής.

1) Ο Καθηγητή Πνευμονολογίας κ. Ν. Τζανάκης, ως συντονιστής της Επιτροπής,
2) Ο Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας κ. Δ. Μαυρουδής, με την ιδιότητα του Συντονιστή της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΣ),
3) O Καθηγητής Γενικής Ιατρικής -...

2020-08-07 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Προκήρυξη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στην Γαστρεντερολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η.

Την πρόσληψη Πανεπιστημιακού Υποτρόφου, με σύμβαση ανάθεσης έργου, για τη διεξαγωγή διδακτικού και ερευνητικού έργου στην Γαστρεντερολογική Κλινική του Πα.Γ.Ν.Η. για ένα τρίμηνο, με σύμβαση έργου, από 01/10/2020 έως 31/12/2020 με δυνατότητα παράτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν.4009/2011.
Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη (ΑΔΑ)...

2020-08-07 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο ΠΚ 2020-2021

Ενημέρωση για τη Φοιτητική Εκπροσώπηση στη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Δείτε τα συνημμένα αρχεία που βρίσκονται στις παρακάτω υπερ-συνδέσεις :

2020-08-07 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 07/08/2020

Ανακοίνωση από τον Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή Γ. Μ. Κοντάκη, για ματαίωση της τελετής Ορκωμοσίας που είχε προγραμματιστεί στις 07 Αυγούστου 2020.
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Γραμματεία Ιατρικής Σχολής

2020-08-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΕΠ - ΕΔΙΠ - ΕΤΕΠ (2020-2021)

Διαπιστωτική πράξη της εκλογής των εκπροσώπων των μελών του ΕΕΠ, του ΕΔΙΠ και του ΕΤΕΠ με τους αναπληρωτές τους στα Συλλογικά Όργανα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με έναρξη θητείας από 01/09/2020, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/τ.Α΄/04.08.2017).

Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Εκ μέρους του Κοσμήτορα της Σχολής, Καθηγητή κ. Γ. Μ. Κοντάκη
Γραμματεία Ιατρικής Σχολής

2020-08-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
2020-07-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Αποτελέσματα υποτροφίιών Π.Κ. Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη"
2020-07-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ για τα Συλλογικά Όργανα της Σχολής
2020-07-28 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της διενέργειας εκλογών Διευθυντών Τομέων Ιατρικής Σχολής
2020-07-27 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Πρόσκληση - Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
2020-07-24 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Αποτελέσματα Εκλογών Διευθυντού Μουσείου Ιατρικής Κρήτης (2020-2023)
2020-07-23 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Υποτροφίες φοιτητών Ιατρικής του Κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου»

Προκήρυξη του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου της ΕΣΤΙΑΣ Νέας Σμύρνης, που αφορά σε 4 υποτροφίες φοιτητών Ιατρικής του Κληροδοτήματος «Ελένης χήρας Γ. Τσακίρογλου» .
Παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη ανακοίνωση...

Μελίνα Φλώρου
Γραμματεία ΕΣΤΙΑ Νέας Σμύρνης
Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1
171 21, Νέα Σμύρνη

Τ: 210 9333702 & 210 9330274
F: 210 9333694

E-mail: info@estia-ns.gr...

2020-07-22 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών 2020-2021
2020-07-22 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής 2020-2021

Ηράκλειο, 22 Iουλίου 2020
ΑΝ Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ., μέσω κάλπης, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Σεμιναρίων της Ορθοπαιδικής Κλινικής (Β κτίριο, 1ος όροφος ΠαΓΝΗ) του Τομέα Χειρουργικής, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. Χρήστο Ιωάννου, Αναπλ. Καθηγητή.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής,
Η Γραμματέας του Τομέα Χειρουργικής
Ευαγγελία Ξυδάκη

2020-07-22 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Μητέρας - Παιδιού 2020-2021

Ηράκλειο, 22 Ιουλίου 2020
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 10:00π.μ. και ώρα λήξης 13.00μ.μ., μέσω κάλπης, θα πραγματοποιηθεί στην Γραμματεία του Τομέα η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Μητέρας-Παιδιού, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. Αντώνιο Μακρυγιαννάκη, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής
Η γραμματέας του Τομέα
Νίκη Εφεντάκη

2020-07-22 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Ακτινολογίας 2020-2021

Ηράκλειο, 22 Iουλίου 2020
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 27 Ιούλιου 2019 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ., μέσω κάλπης, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο συνελεύσεων του Τομέα Ακτινολογίας (Αξονικός Τομογράφος ΠΑΓΝΗ), της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Ακτινολογίας, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. ΤΣΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής,
Η Γραμματέας του Τομέα Ακτινολογίας
Μαρκάκη Ευανθία

2020-07-22 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Τομέα Μορφολογίας 2020-2021

Ηράκλειο, 22 Ιουλίου2020
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2020 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 13:00 μ.μ., μέσω κάλπης, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Μορφολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Μορφολογίας, με μοναδικό υποψήφιο τον κ. Τσιαούση Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή.

Εκ μέρους της Εφορευτικής Επιτροπής,
Η Γραμματέας του Τομέα Μορφολογίας
Ορφανάκη Κατερίνα

2020-07-22 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...

Pages