Υποτροφίες Π.Κ. Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη"

Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Προκήρυξη του Πανεπιστημίου Κρήτης των υποτροφιών του Κληροδοτήματος "Μαρίας Μιχαήλ Μανασσάκη"
  1. Αποτελέσματα Υποτροφιών Μανασάκη
  2. Προκήρυξη Υποτροφιών Μανασάκη
  3. Ανακοίνωση Τμήματος Ιατρικής
  4. Αίτηση υποτροφιών Μανασάκη
  5. Φόρμα Σύντομου Βιογραφικού
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/1986

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης
τηλέφωνο: 2810.39.4620
fax: 2810.39.4569
email: secrupgr@med.uoc.gr