Χειρουργικές Επιστήμες

Χειρουργικές Επιστήμες

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ
Ίδρυσης και Κανονισμού
2593/28.06.2019 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Γεώργιος Κοντάκης
Καθηγητής Ορθοπεδικής
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Ιωάννης Τσιαούσης
Αναπληρωτής Καθηγητής Ανατομίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://surgical-sciences.med.uoc.gr/