Βιοπληροφορική

Βιοπληροφορική

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προκήρυξης Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021
Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ (Επανίδρυσης)
ΦΕΚ (Κανονισμού)
1659/11.05.2018 τ.Β’
2368/21.06.2018 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Νεκτάριος Ταβερναράκης
Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιολογίας Συστημάτων
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Επικουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας – Γονιδιωματικής Βιοπληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
2810.39.4868
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://www.bioinformatics-grad.gr/