Βιοπληροφορική

Βιοπληροφορική

Μονοτμηματικό  
Έδρα Τμήμα Iατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 598/7.3.2016 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Νεκτάριος Ταβερναράκης
Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιολογίας Συστημάτων
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Επικουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας – Γονιδιωματικής Βιοπληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
2810.39.4868
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://www.bioinformatics-grad.gr/

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για το Πρόγραμμα (PDF)
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
  Κείμενο Προκήρυξης
  - Αίτηση στο πρόγραμμα
  - Αποτελέσματα Εισαγωγής (2017-2018)
  Χρονοδιάγραμμα
Τρίτη 8 Μαΐου 2017 Λήξη υποβολής αιτήσεων
Τρίτη 23 Μαΐου 2017 Συνέντευξη
Σεπτέμβριος 2017 Εγγραφές
Οκτώβριος 2017 Έναρξη μαθημάτων