Βιοπληροφορική

Βιοπληροφορική

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 598/7.3.2016 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Νεκτάριος Ταβερναράκης
Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιολογίας Συστημάτων
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Ιωάννης Ηλιόπουλος
Επικουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας – Γονιδιωματικής Βιοπληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
2810.39.4868
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://www.bioinformatics-grad.gr/

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
  Κείμενο Προκήρυξης
  - Αίτηση στο πρόγραμμα
 

 

Χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018 Λήξη υποβολής αιτήσεων
Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018 Συνέντευξη
Οκτώβριος 2018 Εγγραφές
Οκτώβριος 2018 Έναρξη μαθημάτων