Βιοπληροφορική

Βιοπληροφορική

Προκήρυξη Ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Ημερομηνία Συνεντεύξεων: 29/6/2022

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ (Επανίδρυσης)
ΦΕΚ (Κανονισμού)
1659/11.05.2018 τ.Β’
2368/21.06.2018 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Ιωάννης Ηλιόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας - Βιοπληροφορικής
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Γεώργιος Γουλιέλμος
Καθηγητής Γενετικής (Μοριακής Γενετικής του Ανθρώπου με έμφαση στην Παθολογία)
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr