Βιοϊατρική Μηχανική (Ιατρική Σχολή Π.Κ.)

Βιοϊατρική Μηχανική (Ιατρική Σχολή Π.Κ.)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ Προκήρυξης Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Διϊδρυματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης:
Ιατρική Σχολή
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών


Πολυτεχνείο Κρήτης:
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών


Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Έδρα Πανεπιστήμιο Κρήτης:
(Ιατρική Σχολή)
ΦΕΚ
(Έγκρισης & Κανονισμός)
1122/02.04.2020 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Κωνσταντίνος Μπάλας
Καθηγητής στην Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνείο Κρήτης
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Απόστολος Καραντάνας
Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website www.bme-crete.edu.gr