Οπτική και Όραση

Οπτική και Όραση

Διατμηματικό Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 3607/31.12.2014 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Mιλτιάδης Tσιλιμπάρης
Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Δημήτρης Παπάζογλου
Επίκουρος Καθηγητής (Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών)
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
FAX 2810.39.4569
E-Mail opticsvision@med.uoc.gr
website www.optics-vision.gr