Οπτική και Όραση

Οπτική και Όραση

Διατμηματικό Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ

Επανίδρυσης και Κανονισμού
2588/03.07.2018 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Mιλτιάδης Tσιλιμπάρης
Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Δημήτρης Παπάζογλου
Αναπληρωτής Καθηγητής
(Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών)
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
FAX 2810.39.4569
E-Mail opticsvision@med.uoc.gr
website www.optics-vision.gr