Νευροεπιστήμες

Νευροεπιστήμες

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ (Επανίδρυσης)
ΦΕΚ (Κανονισμού)
1428/2018-04-26 τ.Β’
1871/2018-05-24 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας
Αναπληρώτρια
Διευθύντρια Σπουδών
Κλειώ Σπανάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://www.neurosciences.med.uoc.gr/