Νευροεπιστήμες

Νευροεπιστήμες

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ (Αντικατάστασης): 5773/2022-11-11 τ.Β’

Για τους εισαχθέντες φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:
ΦΕΚ (Κανονισμού): 1428/2018-04-26 τ.Β’
ΦΕΚ (Επανίδρυσης): 1871/2018-05-24 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής Φαρμακολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://www.neurosciences.med.uoc.gr/