Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Τμήμα Βιολογίας - Π.Κ.)

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική

Διατμηματικό Τμήματα Βιολογίας και Ιατρικής
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Έδρα Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ 3326/11.12.2014 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Χαράλαμπος Σπηλιανάκης
Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας
Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών Ιωάννης Ηλιόπουλος
Επικουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας
Γονιδιωματικής Βιοπληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4402
FAX 2810.39.4404
E-Mail bervan@biology.uoc.gr
website http://www.imbb.forth.gr/mbb/arhiki_selida.html