Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Τμήμα Βιολογίας Π.Κ.)

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική

Διϊδρυματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τμήμα Βιολογίας
Ιατρική Σχολή

Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
Έδρα Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Κανονισμού
1789/21-05-2018 τ.Β’
2204/13-06-2018 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Δελιδάκης Χρήστος
Καθηγητής Γενετικής
Αναπληρώτρια Διευθυντής Σπουδών Βιδάκη Μαρίνα
Επίκουρη Καθηγήτρια Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4402
FAX 2810.39.4404
E-Mail bervan@biology.uoc.gr
website http://www.imbb.forth.gr/mbb/arhiki_selida.html