Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική (Τμήμα Βιολογίας Π.Κ.)

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική

Διατμηματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Βιολογίας και Ιατρική Σχολή

 

σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

Έδρα Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ 3326/11.12.2014 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Χαράλαμπος Σπηλιανάκης
Επίκουρος Καθηγητής Βιοχημείας
Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών Ιωάννης Ηλιόπουλος
Επικουρος Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας
Γονιδιωματικής Βιοπληροφορικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4402
FAX 2810.39.4404
E-Mail bervan@biology.uoc.gr
website http://www.imbb.forth.gr/mbb/arhiki_selida.html