Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

Μονοτμηματικό
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Αντικατάστασης: 5588/01-11-2022, τ.Β’

Για τους εισαχθέντες φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:
ΦΕΚ Επανίδρυσης: 1397/25.04.2018 τ.Β’
ΦΕΚ Κανονισμού  : 1871/24.05.2018 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Πρόδρομος Σιδηρόπουλος
Καθηγητής Ρευματολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4783
Fax +30.2810.39.4871
E-Mail adamakim@uoc.gr
website www.grad-mbhd-uoc.gr