Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

Μοριακή Βάση των Νοσημάτων του Ανθρώπου

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Επανίδρυσης: 1397/25.04.2018 τ.Β’
ΦΕΚ Κανονισμού  : 1871/24.05.2018 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Δημήτρης Καρδάσης
Καθηγητής Βιοχημείας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Πρόδρομος Σιδηρόπουλος
Καθηγητής Ρευματολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4783
FAX 2810.39.4871
E-Mail adamakim@uoc.gr
website www.grad-mbhd-uoc.gr