Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις (Τμήμα Ψυχολογίας - Π.Κ.)

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις (Τμήμα Ψυχολογίας - Π.Κ.)

Διατμηματικό Τμήματα Ψυχολογίας και Ιατρικής
Έδρα Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ 598/7.3.2016 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Γεώργιος Παναγής
Καθηγητής Βιοψυχολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 28310.77522
FAX 28310.77578
E-Mail postgradpsy@uoc.gr
website http://addictions.psychology.uoc.gr/