Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις (Τμήμα Ψυχολογίας - Π.Κ.)

Κλινικές Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις (Τμήμα Ψυχολογίας - Π.Κ.)

Διατμηματικό Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ψυχολογίας και Ιατρική Σχολή
Έδρα Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης
ΦΕΚ 1527/4.5.2018/τ.Β'
Διευθυντής Σπουδών Γεώργιος Παναγής
Καθηγητής Βιοψυχολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 28310.77522
FAX 28310.77578
E-Mail postgradpsy@uoc.gr
website http://addictions.psychology.uoc.gr/

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019
  Κείμενο Προκήρυξης
   
  Χρονοδιάγραμμα