Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ)

Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

Διαπανεπιστημιακό
Διατμηματικό
ΕΚΠΑ (Ιατρική Σχολή και Τμήμα Φυσικής)

ΑΠΘ (Τμήμα Ιατρικής)

ΔΠΘ (Τμήμα Ιατρικής)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Τμήμα Ιατρικής)

Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ιατρική Σχολή)

και σε συνεργασία:
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
Ε.ΚΕ.Φ.Ε. "Δημόκριτος"

Έδρα Ιατρική Σχολή
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 956/2-8-2018 τ. Β'
Διευθυντής Σπουδών Ευάγγελος Γεωργίου
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Υπεύθυνος στο Τμήμα Ιατρικής Iωάννης Δαμηλάκης
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Γραμματεία ΠΜΣ 210.650.6702
FAX 210.650.6748
E-Mail anna.dalles@eeae.gr
website http://medphys.med.uoa.gr/