Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων

Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων, Εφήβων και Νέων

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ (Επανίδρυσης)
ΦΕΚ (Κανονισμού)
2139/2018-06-11 τ.Β’
2586/2018-07-03 τ.Β’
Διευθύντρια Σπουδών Σταυρούλα Ηλία
Επίκουρη Καθηγήτρια Εντατικής Θεραπείας Παίδων
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
2810.39.2119
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website

http://eicca.med.uoc.gr/