Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων

Επείγουσα και Εντατική Θεραπεία Παίδων και Εφήβων

Μονοτμηματικό  
Έδρα Τμήμα Iατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 704/16.3.2016 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Γεώργιος Μπριασούλης
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Δημήτρης Γεωργόπουλος
Καθηγητής Εντατικής Ιατρικής - Πνευμονολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
2810.39.4868
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://eicca.med.uoc.gr/

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για το Πρόγραμμα (PDF)
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
  Κείμενο Προκήρυξης
  - Αίτηση στο πρόγραμμα
  Χρονοδιάγραμμα
Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 Ενημερωτική Συνάντηση
(10:00πμ, Αμφιθέατρο 7Α,
Τμήμα Ιατρικής)
Παρασκευή 26 Μαΐου2017 Λήξη υποβολής αιτήσεων
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 Συνέντευξη
Σεπτέβριος 2017 Εγγραφές
Οκτώβριος 2017 Έναρξη μαθημάτων