Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων (website)

  1. Το Πρόγραμμα
  2. Στελέχωση
  3. Φοιτητές
  4. Εισαγωγή Φοιτητών
  5. Ενημέρωση
  6. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  7. Επικοινωνία
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» The English Pages...

 

14th Infectious Diseases Course (1st Vaccines School) [05-07 October 2023]

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ενημέρωση για τις προϋποθέσεις προκειμένου να επιστρέψουμε με ασφάλεια στις αίθουσες διδασκαλίας.

1) ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΑΝΟΔΟ ΣΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ


2) ΠΡΟΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


3) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Εισαγωγή

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων» προσφέρει κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων στην πρόληψη των λοιμώξεων και τους εμβολιασμούς. Οι θεματικές ενότητες του Προγράμματος καλύπτουν σφαιρικά θεωρία και πράξη περιλαμβάνοντας βασική θεωρητική εκπαίδευση αλλά και πρακτικές και στρατηγικές πρόληψης, διαχείρισης κρίσεων και αλληλεπίδρασης με την κοινότητα.

Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην προετοιμασία εκπαιδευμένων στελεχών για σταδιοδρομία στην Περίθαλψη και την Υγεία, στον Ακαδημαϊκό Χώρο, σε Δημόσιες Υπηρεσίες και στον Παραγωγικό Τομέα στην χώρα μας και διεθνώς.

 

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα

 

Στελέχωση

 

 

Φοιτητές

Φοιτητές

 

Εισαγωγή Φοιτητών

 

Ενημέρωση

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

---------------------

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Επικοινωνία

Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
2810.39.4526
2810.39.4615
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://vaccines.med.uoc.gr/
Διεύθυνση Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
«Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων»
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΤΚ: 70013
Περιοχή Βουτών, Ηράκλειο, Κρήτη
Χάρτης
Πρόσβαση
Ενημερωθείτε σχετικά...
Επικοινωνία