Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους

Εμβολιασμοί και Πρόληψη Λοιμώξεων σε Παιδιά και Εφήβους

Μονοτμηματικό  
Έδρα Τμήμα Iατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ 598/7.3.2016 τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Εμμανουήλ Γαλανάκης
Καθηγητής Παιδιατρικής - Παιδιατρικών Λοιμώξεων
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Γεώργιος Μπριασούλης
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Παίδων
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4615
2810.39.4868
2810.39.4526
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://vaccines.med.uoc.gr/

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πληροφορίες για το Πρόγραμμα (PDF)
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018
  Κείμενο Προκήρυξης
  - Αίτηση στο πρόγραμμα
  Χρονοδιάγραμμα
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 Λήξη υποβολής αιτήσεων
Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 Γραπτή Εξέταση γλωσσικής επάρκειας (10:00πμ, Αμφιθέατρο 7Α, Πτέρυγα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής)
Τρίτη 6 Ιουνίου 2017 και Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 Συνέντευξη
Σεπτέβριος 2017 Εγγραφές
Οκτώβριος 2017 Έναρξη μαθημάτων