Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Κανονισμού ..: 1871/24.05.2018, τ. Β’
ΦΕΚ Επανίδρυσης : 1397/25.04.2018, τ. Β’
Διευθυντής Σπουδών Εμμανουήλ Γαλανάκης
Καθηγητής Παιδιατρικής
Αναπληρώτρια
Διευθύντρια Σπουδών
Ελένη Δημητρίου
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://vaccines.med.uoc.gr/