Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Αντικατάστασης: 5669/07-11-2022, τ.Β'

Για τους εισαχθέντες φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:
ΦΕΚ Κανονισμού ..: 1871/24.05.2018, τ. Β’
ΦΕΚ Επανίδρυσης : 1397/25.04.2018, τ. Β’
Διευθυντής Σπουδών Διαμαντής Κοφτερίδης
Καθηγητής Γενικής Παθολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://vaccines.med.uoc.gr/