Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Το Πρόγραμμα δεν θα βγάλει προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021.

Η επόμενη προκήρυξη θα αφορά στο Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 και θα βγει την Άνοιξη του 2021.

 

Εμβόλια και Πρόληψη Λοιμώξεων

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Ίδρυσης .....: 0598/07.03.2016, τ. Β’
ΦΕΚ Επανίδρυσης: 1397/25.04.2018, τ. Β’
Διευθυντής Σπουδών Εμμανουήλ Γαλανάκης
Καθηγητής Παιδιατρικής
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Διαμαντής Κοφτερίδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Παθολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4930
2810.39.4868
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website http://vaccines.med.uoc.gr/