Εγκέφαλος και Νους

Εγκέφαλος & Νους

Διαπανεπιστημιακό
Διατμηματικό
Πανεπιστήμιο Κρήτης
(Τμήματα Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, Φυσικής, Ψυχολογίας και Φ.Κ.Σ)

 

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - ΙΤΕ
(Ινστιτούτα Πληροφορικής και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών)

Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Επανίδρυσης
ΦΕΚ Κανονισμού
Διευθύντρια Σπουδών Ράος Βασίλειος
Καθηγητής Φυσιολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4526
E-Mail bmsecr@med.uoc.gr
website http://brain-mind.med.uoc.gr/