Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας

Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Αντικατάστασης: 3306/28.06.2022, τ. Β’

Για τους εισαχθέντες φοιτητές μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:
ΦΕΚ Κανονισμού..:
2585/03.07.2018, τ. Β’

ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2139/11.06.2018,  τ.Β’
Διευθύντρια Σπουδών Ιωάννα Τσιλιγιάννη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γενικής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4671
2810.39.4868
E-Mail mph@med.uoc.gr
website http://mph.med.uoc.gr/