Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας

Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ ΦΕΚ Κανονισμού..: 2585/03.07.2018, τ. Β’
ΦΕΚ Επανίδρυσης: 2139/11.06.2018,  τ.Β’
Διευθυντής Σπουδών Χρήστος Λιονής
Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Γρηγόρης Χλουβεράκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοστατιστικής
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
2810.39.4671
FAX 2810.39.4569
E-Mail mph@med.uoc.gr
website http://mph.med.uoc.gr/