Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων

Αιματολογία - Ογκολογία Παιδιών και Εφήβων

Μονοτμηματικό  
Έδρα Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης
ΦΕΚ (Ίδρυσης)
ΦΕΚ (Κανονισμού)
1525/04-05-2018, τ.Β'
1871/24-05-2018, τ.Β'
Διευθύντρια Σπουδών Ευτυχία Στειακάκη
Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας - Ογκολογίας
Αναπληρωτής
Διευθυντής Σπουδών
Μαυρουδής Δημήτριος
Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας
Γραμματεία ΠΜΣ 2810.39.4868
FAX 2810.39.4569
E-Mail postgradsecr@med.uoc.gr
website https://www.pho.med.uoc.gr/