Μεταπτυχιακά

Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη
"Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους"

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΟΡΟΥΜ Συνεδριάσεων Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με διοικητική έδρα την Ιατρική Σχολή


Μονοτμηματικά

Διατμηματικά

Διϊδρυματικά

Ανενεργά ΠΜΣ

 

Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
(Ιατρική Σχολή - Πανεπιστήμιο Κρήτης ως Συνεργαζόμενο Τμήμα - Ίδρυμα)

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ