Μεταπτυχιακά

Ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων για τη
"Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους"

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΦΟΡΟΥΜ Συνεδριάσεων Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
-----------------------------------

Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαπανεπιστημιακά

 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ