Βλάβη Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής - (για Γραμματείες και μόνο username@med.uoc.gr λογαριασμούς)

Ο τεχνικός από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών που θα επισκεφθεί το χώρο, θα έρθει σε επικοινωνία με τον/την...
Ο τεχνικός από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών που θα επισκεφθεί το χώρο, θα έρθει σε επικοινωνία με τον/την...
Ο τεχνικός από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών που θα επισκεφθεί το χώρο, θα έρθει σε επικοινωνία με τον/την...
Παρακαλούμε περιγράψτε το πρόβλημα / βλάβη όσο πιο αναλυτικά μπορείτε...