Σύνδεση Μηχανήματος Ιατρικής Σχολής στο Δίκτυο Π.Κ. - (για Γραμματείες και μόνο username@med.uoc.gr λογαριασμούς)

 
1 Start 2 Complete
Ο τεχνικός από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών που θα επισκεφθεί το χώρο, θα έρθει σε επικοινωνία με τον/την...
Ο τεχνικός από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών που θα επισκεφθεί το χώρο, θα έρθει σε επικοινωνία με τον/την...
Ο τεχνικός από την Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών που θα επισκεφθεί το χώρο, θα έρθει σε επικοινωνία με τον/την...
Παρακαλούμε περιγράψτε το πρόβλημα / βλάβη όσο πιο αναλυτικά μπορείτε...