Τομέας Χειρουργικής - (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Γ.Χαλκιαδάκης, Ο.Ζώρας, E.Ξυνός, Ε.Χρυσός)
- Website: Laboratory of Surgery
Κινητικότητα Πεπτικού. Περιοχική Χημειοθεραπεία και υπερθερμία στην κλινική ογκολογία. Χημειοθεραπεία με διακοπή της αιματικής ροής (περιτοναϊκής κοιλότητας, ελάσσονος πυέλου, θώρακος). Stop flow-chemotherapies (perfusion-infusion) in hypoxia a) abdominal b) pelvic c) thoracic. Περιοχική χημειοθεραπεία ήπατος με καθετήρα ηπατικής αρτηρίας. Κρυοκαταστροφή νεοπλασιών ήπατος (πρωτοπαθών - δευτεροπαθών). Βιοψία λεμφαδένα φρουρού σε μελάνωμα. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάγνωσης και νευρονικής ανάλυσης για τον καρκίνο του δέρματος - DANAOS. Εφαρμογή υπερθερμίας σε απομονωμένο άκρο με τη χρήση TNF. Προχωρημένη λαπαροσκοπική και θωρακοσκοπική χειρουργική. Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής του πολυτραυματία.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Ι.Μελισσάς, E.de Bree, Ι.Ρωμανός, Ι.Σανιδάς, Δ.Τσιφτσής)
Χειρουργική αποκατάσταση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Μελέτη ποιότητας ζωής μετά από εγχείρηση αποκατάστασης του βάρους. Μελέτη ανάπτυξης ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αριστείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μεταβολικής χειρουργικής. Μελέτη της σημασίας του λεμφαδένα φρουρού στη θεραπεία καρκινωμάτων του μαστού. Μελέτη της σημασίας του λεμφαδένα φρουρού στη θεραπεία κακοηθών μελανωμάτων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(A.Κατσαμούρης, Ι.Χάσουλας, Χ.Ιωάννου)
Εκτίμηση της υποκλινικής μορφής της αθηρωματικής νόσου. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της αθηρωματικής στένωσης και των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία των φλεβικών παθήσεων και των σχετικών με αυτές χειρουργικών επεμβάσεων. Ανάπτυξη νέων τεχνικών αγγειοπλαστικής και ενδοαγγειακών προθέσεων για τις παθήσεις των αρτηριών. Φυσική εξέλιξη της καρωτιδικής νόσου. Διαλείπουσα χωλότητα και λειτουργία των μιτοχονδρίων. Ωμοπλτιααίος διαχωρισμός. Αγγειακές κακώσεις σε πολυτραυματίες. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία και εξέλιξη των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. Το εργαστήριο Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής συνίσταται στην: Α) “Μελέτη έκφρασης των χημειοτακτικών χημοκίνων και των υποδοχέων τους σε αθηρωματικές βλάβες των στεφανιαίων αγγείων”. Β) “Μελέτη για την ανίχνευση ερπητοϊών σε αθερωματικές βλάβες” – Διδακτορική διατριβή (η οποία έχει διεκπαιρεωθεί). Γ) “Μελέτη έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών και των αναστολέων τους στα ανευρύσματα της ανίουσης αορτής”. Δ) “Εκτιμήσεις των επιπέδων έκφρασης πρώϊμων καρδιακών γονιδίων (Early Cardiac Genes) σε μετεμφραγματικούς ασθενείς”. Ε) Μελέτη για την χρήση βιομετάλλων στην κατασκευή μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς” - εξαιρετικού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΤΕ. Τέλος, έχει γίνει η συγγραφή 15 και πλέον εργασιών η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί. Επίσης 10 επιστημονικές εργασίες έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις ή πρακτικά περιλήψεων ή και σε Poster.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Π.Κατώνης, Γ.Κοντάκης, Α.Χατζηπαύλου [Ομότιμος Καθηγητής])
Διερεύνηση του ρόλου των αυξητικών παραγόντων και των οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών στον μηχανισμό εκφύλισης του ωχρού συνδέσμου. Καταγραφή και ανάλυση κινησιομετρικών χαρακτηριστικών με στόχο την εκτίμηση του μυοσκελετικού συστήματος των αθλητών. Ανάπτυξη και αξιολόγηση του εντροπιόμετρου σαν διαγνωστικού εργαλείου στις παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Μελέτη της καμπυλότητας της οσφυοιεράς μοίρας σε σχέση με την οστεοαρθρίτιδα και την οστεοπόρωση. Μελέτη του ρόλου των αυξητικών παραγόντων στον πολλαπλασιασμό, διήθηση και μετανάστευση κυττάρων του οστεοσαρκώματος. Μελέτη της έκφρασης των αγγειογενετικών αυξητικών παραγόντων και των μεταλλοπρωτεινασών στην κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Μελέτη καταλληλότερης θεραπείας των διατροχαντήριων καταγμάτων με ενδομυελικά ή εξωμυελικά συστήματα στερέωσης. Μελέτη των νευρικών δομών του ώμου με ανοσοιστοχημεία και ανοσοφθορισμό.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Χ. Μαμουλάκης)
Το ερευνητικό έργο εστιάζεται στην Ενδοουρολογία (χειρουργική χωρίς τομές διαμέσου της φυσιολογικής ανατομικής οδού (ουρήθρα, κύστη, ουρητήρες, νεφροί) με τη βοήθεια ενδοσκοπικών οργάνων που επεξεργάζονται ψηφιακά την εικόνα και τη χρήση εξελιγμένων πηγών ενέργειας), στη Λαπαροσκοπική Ουρολογία, στην Ελάχιστα Επεμβατική Ουρολογία και εφαρμογή της σύγχρονης ουροτεχνολογίας στη διάγνωση/θεραπεία και παρακολούθηση με βάση τα διεθνή πρότυπα/κατευθυντήριες γραμμές. Παραδείγματα εφαρμογών είναι η διαδερμική νεφρολιθοθρυψία (PNL), η λιθοθρυψία με χρήση εύκαμπτων ενδοσκοπίων-laser (RIRS), η εξωσωματική λιθοθρυψία (SWL), η διαχείριση των όγκων με εξελιγμένες πηγές φωτισμού-ενδοσκοπικά συστήματα και ενέργεια (laser), η διουρηθρική εκτομή/εξάχνωση προστάτη με χρήση ασφαλέστερων πηγών ενέργειας (διπολική ηλεκτροχειρουργική), η λαπαροσκοπική αντιμετώπιση των όγκων, η ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση των λειτουργικών διαταραχών του ουροποιητικού (τοποθέτηση διακολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης για αντιμετώπιση της ακράτεια ούρων, ενδοκυστική έγχυση Botox, κ.α.), η θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας, ο ουροδυναμικός έλεγχος, η βιοψία του προστάτη με υπερηχογραφική καθοδήγηση, κ.α. Σε συνεργασία με εργαστήρια και κλινικές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, διεξάγονται επίσης μελέτες σε επίπεδο διδακτορικών και μεταπτυχιακών σπουδών: Ο ρόλος των φλαβονοειδών στην πρόληψη νεφροπάθειας από ενδοφλέβια χρήση σκιαγραφικών και χημειοθεραπευτικών ουσιών, ο ρόλος των αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5, του λυκοπενίου και της ρεσβερατρόλης στην πρόληψη της οξείας νεφρικής βλάβης από ενδοφλέβια χρήση σκιαγραφικών ουσιών, η μελέτη πεπτιδίων της οικογένειας του παράγοντα απελευθέρωσης κορτικοτροπίνης και υποδοχέων τους στο ουροποιογεννητικό σύστημα, ο ρόλος του αυτόνομου νευρικού συστήματος στην ενούρηση, η θεραπευτική προσέγγιση παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος στη χρυσή εποχή της Αραβοϊσλαμικής ιατρικής (7ος-15ος αιώνας) και του απόηχού της στη σύγχρονη ουρολογία, η διαχείριση των ασθενών με καλοήθεις ουρολογικές παθήσεις σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η αξιολόγηση νέων πολυτροπικών φασματικών ενδοσκοπικών συστημάτων για μη επεμβατική διάγνωση στην ουρολογία, ο ρόλος των υγρών βιοψιών για την ανίχνευση κυκλοφορούντων καρκινικών κύτταρων στην εξατομικευμένη διαχείριση των ουρολογικών καρκίνων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το έργο της Παιδοχειρουργικής συνίσταται στην έρευνα στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική στα παιδιά και στην χρήση LASER για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(Δ.Γεωργόπουλος, Ε.Κονδύλη)
Το Ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής (Αnimal Lab) έχει αναπτύξει ένα μοντέλο ζώου στο οποίο μελετάται η παθογένεση της βλάβης του πνεύμονα που οφείλεται στον αναπνευστήρα. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου Βαρέως Πασχόντων Ασθενών ερευνά τη μελέτη των διαταραχών ύπνου βαρέως πασχόντων ασθενών. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Μηχανικής του Αναπνευστικού Συστήματος ερευνά τη φυσιολογία της αναπνοής ασθενών με μηχανικό αερισμό, τη μηχανική του αναπνευστικού σε μοντέλο πνεύμονα και τους μηχανισμούς βλάβης πνεύμονα από τον αναπνευστήρα.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(E.Ασκητοπούλου, A.Παπαϊωάννου)
Επίπτωση της μετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας των ηλικιωμένων, συσχέτιση με επεισόδια μετεγχειρητικής υποξυγοναιμίας και υπότασης, διερεύνηση προδιαθεσικών παραγόντων. Επίδραση της περιοχικής ή γενικής αναισθησίας στη μετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία των ηλικιωμένων. Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στις αντιστάσεις των αεραγωγών σε ασθενείς με φυσιολογικούς πνεύμονες. Φαρμακοκινητική των πτητικών αναισθητικών σε ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία.Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στο διάστημα QT. Επίδραση του υποβοηθούμενου μηχανικού αερισμού (pressure support ventilation) στην αγγειογένεση του διαφράγματος. Τεχνικές recruitment κατά τη γενική αναισθησία. Επίδραση τοπικών αναισθητικών στα σωματο-αισθητικά και κινητικά αντανακλαστικά. Οξυμετρία νωτιαίου μυελού και εγκεφάλου. Αναγνώριση επιπέδου μεσοσπονδύλιων διαστημάτων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Στ. Μπαριτάκη)
- Website: http://leo.med.uoc.gr/