Τομέας Χειρουργικής - (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(Γ.Χαλκιαδάκης, Ο.Ζώρας, E.Ξυνός, Ε.Χρυσός)
- Website: Laboratory of Surgery
Κινητικότητα Πεπτικού. Περιοχική Χημειοθεραπεία και υπερθερμία στην κλινική ογκολογία. Χημειοθεραπεία με διακοπή της αιματικής ροής (περιτοναϊκής κοιλότητας, ελάσσονος πυέλου, θώρακος). Stop flow-chemotherapies (perfusion-infusion) in hypoxia a) abdominal b) pelvic c) thoracic. Περιοχική χημειοθεραπεία ήπατος με καθετήρα ηπατικής αρτηρίας. Κρυοκαταστροφή νεοπλασιών ήπατος (πρωτοπαθών - δευτεροπαθών). Βιοψία λεμφαδένα φρουρού σε μελάνωμα. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάγνωσης και νευρονικής ανάλυσης για τον καρκίνο του δέρματος - DANAOS. Εφαρμογή υπερθερμίας σε απομονωμένο άκρο με τη χρήση TNF. Προχωρημένη λαπαροσκοπική και θωρακοσκοπική χειρουργική. Εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής του πολυτραυματία.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗΣ

(Ι.Μελισσάς, E.de Bree, Ι.Ρωμανός, Ι.Σανιδάς, Δ.Τσιφτσής)
Χειρουργική αποκατάσταση σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Μελέτη ποιότητας ζωής μετά από εγχείρηση αποκατάστασης του βάρους. Μελέτη ανάπτυξης ευρωπαϊκού δικτύου κέντρων αριστείας για τη διασφάλιση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της μεταβολικής χειρουργικής. Μελέτη της σημασίας του λεμφαδένα φρουρού στη θεραπεία καρκινωμάτων του μαστού. Μελέτη της σημασίας του λεμφαδένα φρουρού στη θεραπεία κακοηθών μελανωμάτων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ & ΚΑΡΔΙΟ-ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

(A.Κατσαμούρης, Ι.Χάσουλας, Χ.Ιωάννου)
Εκτίμηση της υποκλινικής μορφής της αθηρωματικής νόσου. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία της αθηρωματικής στένωσης και των αγγειοχειρουργικών επεμβάσεων. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία των φλεβικών παθήσεων και των σχετικών με αυτές χειρουργικών επεμβάσεων. Ανάπτυξη νέων τεχνικών αγγειοπλαστικής και ενδοαγγειακών προθέσεων για τις παθήσεις των αρτηριών. Φυσική εξέλιξη της καρωτιδικής νόσου. Διαλείπουσα χωλότητα και λειτουργία των μιτοχονδρίων. Ωμοπλτιααίος διαχωρισμός. Αγγειακές κακώσεις σε πολυτραυματίες. Αιμοδυναμική παθοφυσιολογία και εξέλιξη των ανευρυσμάτων της κοιλιακής αορτής. Το εργαστήριο Καρδιο-Θωρακοχειρουργικής συνίσταται στην: Α) “Μελέτη έκφρασης των χημειοτακτικών χημοκίνων και των υποδοχέων τους σε αθηρωματικές βλάβες των στεφανιαίων αγγείων”. Β) “Μελέτη για την ανίχνευση ερπητοϊών σε αθερωματικές βλάβες” – Διδακτορική διατριβή (η οποία έχει διεκπαιρεωθεί). Γ) “Μελέτη έκφρασης των μεταλλοπρωτεασών και των αναστολέων τους στα ανευρύσματα της ανίουσης αορτής”. Δ) “Εκτιμήσεις των επιπέδων έκφρασης πρώϊμων καρδιακών γονιδίων (Early Cardiac Genes) σε μετεμφραγματικούς ασθενείς”. Ε) Μελέτη για την χρήση βιομετάλλων στην κατασκευή μηχανικής υποστήριξης της καρδιάς” - εξαιρετικού επιπέδου έρευνα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΤΕ. Τέλος, έχει γίνει η συγγραφή 15 και πλέον εργασιών η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη δημοσιευθεί. Επίσης 10 επιστημονικές εργασίες έχουν παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις ή πρακτικά περιλήψεων ή και σε Poster.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Π.Κατώνης, Γ.Κοντάκης, Α.Χατζηπαύλου [Ομότιμος Καθηγητής])
Διερεύνηση του ρόλου των αυξητικών παραγόντων και των οστικών μορφογενετικών πρωτεϊνών στον μηχανισμό εκφύλισης του ωχρού συνδέσμου. Καταγραφή και ανάλυση κινησιομετρικών χαρακτηριστικών με στόχο την εκτίμηση του μυοσκελετικού συστήματος των αθλητών. Ανάπτυξη και αξιολόγηση του εντροπιόμετρου σαν διαγνωστικού εργαλείου στις παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης. Μελέτη της καμπυλότητας της οσφυοιεράς μοίρας σε σχέση με την οστεοαρθρίτιδα και την οστεοπόρωση. Μελέτη του ρόλου των αυξητικών παραγόντων στον πολλαπλασιασμό, διήθηση και μετανάστευση κυττάρων του οστεοσαρκώματος. Μελέτη της έκφρασης των αγγειογενετικών αυξητικών παραγόντων και των μεταλλοπρωτεινασών στην κήλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Μελέτη καταλληλότερης θεραπείας των διατροχαντήριων καταγμάτων με ενδομυελικά ή εξωμυελικά συστήματα στερέωσης. Μελέτη των νευρικών δομών του ώμου με ανοσοιστοχημεία και ανοσοφθορισμό.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

(Φ. Σοφράς)
Μελέτης της σχέσης του συνδρόμου αποφρακτικών απνοιών –υποπνοιών στον ύπνο και της στυτικής δυσλειτουργίας. Ο ρόλος της φλεγμονής και ανταπόκριση στη θεραπεία με CPAP και χαμηλές ημερήσιες δόσεις ταδαλαφίλης. Σταδιοποίηση του κλινικά εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη με την χρήση ειδικών τεχνικών μαγνητικού συντονισμού (MRI). Συσχέτιση των απεικονίσεων με τα παθολογοανατομικά ευρήματα μετά από τη ριζική οπισθοηβική προστατεκτομή.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το έργο της Παιδοχειρουργικής συνίσταται στην έρευνα στην ελάχιστη επεμβατική χειρουργική στα παιδιά και στην χρήση LASER για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων της παιδικής ηλικίας.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

(Δ.Γεωργόπουλος, Ε.Κονδύλη)
Το Ερευνητικό Εργαστήριο της Κλινικής (Αnimal Lab) έχει αναπτύξει ένα μοντέλο ζώου στο οποίο μελετάται η παθογένεση της βλάβης του πνεύμονα που οφείλεται στον αναπνευστήρα. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου Βαρέως Πασχόντων Ασθενών ερευνά τη μελέτη των διαταραχών ύπνου βαρέως πασχόντων ασθενών. Το Ερευνητικό Εργαστήριο Μελέτης Μηχανικής του Αναπνευστικού Συστήματος ερευνά τη φυσιολογία της αναπνοής ασθενών με μηχανικό αερισμό, τη μηχανική του αναπνευστικού σε μοντέλο πνεύμονα και τους μηχανισμούς βλάβης πνεύμονα από τον αναπνευστήρα.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(E.Ασκητοπούλου, A.Παπαϊωάννου)
Επίπτωση της μετεγχειρητικής νοητικής δυσλειτουργίας των ηλικιωμένων, συσχέτιση με επεισόδια μετεγχειρητικής υποξυγοναιμίας και υπότασης, διερεύνηση προδιαθεσικών παραγόντων. Επίδραση της περιοχικής ή γενικής αναισθησίας στη μετεγχειρητική νοητική δυσλειτουργία των ηλικιωμένων. Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στις αντιστάσεις των αεραγωγών σε ασθενείς με φυσιολογικούς πνεύμονες. Φαρμακοκινητική των πτητικών αναισθητικών σε ασθενείς με νοσηρή παχυσαρκία.Επίδραση των πτητικών αναισθητικών στο διάστημα QT. Επίδραση του υποβοηθούμενου μηχανικού αερισμού (pressure support ventilation) στην αγγειογένεση του διαφράγματος. Τεχνικές recruitment κατά τη γενική αναισθησία. Επίδραση τοπικών αναισθητικών στα σωματο-αισθητικά και κινητικά αντανακλαστικά. Οξυμετρία νωτιαίου μυελού και εγκεφάλου. Αναγνώριση επιπέδου μεσοσπονδύλιων διαστημάτων.