Τομέας Βασικών Επιστημών - (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

(Xρ.Στουρνάρας, Β.Ζαννής (Ομότιμος Καθηγητής), Δ.Καρδάσης, Π.Θεοδωρόπουλος, Ε.Παπακωνσταντή)
- Website: http://biochemistry.med.uoc.gr/
Λειτουργίες και ρύθμιση πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού. Ο ρόλος της δυναμικής του κυτταροσκελετού στην λήψη και την επεξεργασία ενδοκυττάριων μηνυμάτων. Ο ρόλος των κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών στην κυτταρική διαφοροποίηση και σηματοδότηση. Δομή και λειτουργία των απολιποπρωτεϊνών και ρύθμιση της έκφρασης τους. Ο ρόλο της αποΑ-Ι στην βιογέννεση και τις λειτουργίες της HDL. Ο ρόλος της αποΕ στην αθηρογέννεση και την νόσο του Alzheimer. Ο ρόλος των πυρηνικών υποδοχεών ορμονών στην ρύθμιση των γονιδίων των απολιποπρωτεϊνών του ανθρώπου. Μεταγραφική ρύθμιση από πυρηνικούς υποδοχείς και κυτταροκίνες των γονιδίων που εμπλέκονται στην βιογέννεση της HDL κυτταροκίνες. Το σηματοδοτικό μονοπάτι του αυξητικού παράγοντα β (TGFβ). Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών Smad και ρύθμισης γονιδίων μέσω Smad. Δομή, οργάνωση και λειτουργία του πυρηνικού φακέλου. Η δυναμική τουμπουλίνης-μικροσωληνίσκων. Η επίδραση φαρμάκων που στοχεύουν τους μικροσωληνίσκους στον καρκίνο και τα βλαστικά κύτταρα. Ο ρόλος των ισομορφών της PI3Kστον πυρήνα. Διασύνδεση μεταξύ των ισομορφών της PI3K του πυρήνα και κυτταροπλασματικής σηματοδότησης στα πλαίσια των μικρών Rho πρωτεϊνών. Ο ρόλος του επανατροφοδοτικού μηχανισμού p110d-RhoA→PTEN σε καρκινικά κύτταρα και στην μετάσταση.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ

(Α.Γραβάνης, Κ.Θερμού, Γ.Λιαπάκης, Β.Ζαχαρίου, Ι. Χαραλαμπόπουλος)
- Website: http://gravanis.med.uoc.gr/
- Website: http://thermoslab.med.uoc.gr/
- Website: http://liapakislab.med.uoc.gr/
- Website: http://zacharioulab.med.uoc.gr/
- Website: http://regenera-pharm.med.uoc.gr/
Απόπτωση και ενδοκυττάρια σηματοδότηση σε νευροεκφυλιστικές διαδικασίες νευρικών και νευροενδοκρινικών κυττάρων. Φαρμακολογία του stress, νευροπεπτίδια του stress, νευροστεροειδείς αγωνιστές και ανταγωνιστές. Φαρμακογενωμική υποδοχέων φαρμάκων και μεταβολικών ενζύμων. Νευροεκφύλιση και αμφιβληστροπάθειες. Ανάπτυξη invivo και invitro μοντέλων αμφιβληστροειδοπαθειών και ανίχνευση νευροπροστατευτικών ουσιών (σωματοστατίνη, νευροστεροειδή, κανναβινοειδή). Σωματοστατίνης, μονοξείδιο του αζώτου και ντοπαμίνη ως παίκτες στα κυκλώματα του αμφιβληστροειδή. Προσδιορισμός της δομής και λειτουργίας των υποδοχέων των νευροδιαβιβαστών που ανήκουν στην οικογένεια των υποδοχέων που συνδέονται με τις G-πρωτεΐνες (G-protein coupled receptors, or GPCRs), και συγκεκριμένα του β2-αδρενεργικού υποδοχέα και του υποδοχέα του εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης. Μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί νευροψυχιατρικών παθήσεων. Ρυθμιστές Σηματοδότησης G πρωτεϊνών (RGS πρωτείνες). Γενετικά και συμπεριφερικά μοντέλα νευρολογικών και ψυχιατρικών παθήσεων. Δράσεις Οπιοειδών.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

(Α.Μοσχοβάκης, Ε.Σαββάκη, Κ.Χρηστάκος, Ι.Δαλέζιος, Β.Ράος, Γ. Γρηγορίου)
- Website: (Υπολογιστικών Νευροεπιστημών): http://www.iacm.forth.gr/index_main.php?l=en&group=5&page=about
Νευροφυσιολογίας (Καθηγητής Αντώνης Κ. Μοσχοβάκης) Μελέτη της δομής και λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος στις κινήσεις των οφθαλμών και με έμφαση σε: α) Καταγραφή και ανάλυση κινήσεων που προκαλούνται από ηλεκτρικό μικροερεθισμό του εγκεφάλου και παλμοσειρών που συνοδεύουν κινήσεις. β) Υπολογιστικά υποβοηθούμενη φωτομικροσκοπική ανάλυση της μορφολογίας νευρικών κυττάρων.γ) Προσομοιώσεις κρίσιμων στοιχείων του οφθαλμοκινητικού συστήματος όπως ο νευρωνικός ολοκληρωτής, η γεννήτρια ριπών, ο μετρικός υπολογιστής στο άνω διδύμιο και η κατασκευή διαμερισματοποιημένων μοντέλων των νευρώνων που τα απαρτίζουν. Λειτουργικής Απεικόνισης του Εγκεφάλου (Καθηγήτρια Ελένη Ε. Σαββάκη) Λειτουργική χαρτογράφηση των περιοχών του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων που εμπλέκονται στον έλεγχο α) των κινήσεων προσέγγισης υπό οπτική και σωματαισθητική καθοδήγηση. β) των σακκαδικών κινήσεων. Κωδικοποίηση των παραμέτρων της σακκαδικής κίνησης. Λειτουργική χαρτογράφηση των περιοχών του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων που ενεργοποιούνται κατά την παρατήρηση και την εκτέλεση κινήσεων σύλληψης. Συστημικής Φυσιολογίας (Αναπλ. Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Χρηστάκος) Χρήση μεθόδων της θεωρίας σημάτων και συστημάτων για τη μελέτη: (1) Ρυθμών και συγχρονισμού σε νευρικούς πληθυσμούς (υπολογιστικές τεχνικές ανάλυσης), με εφαρμογή στις δραστηριότητες κινητικών μοναδων, αναπνευστικών νευρώνων κλπ. (2) Μηχανισμών γένεσης φυσιολογικών και παθολογικών μυικών τρόμων και τρόμων άκρων. (3) Μηχανισμών παραγωγής εκουσίων μυικών συστολών, με έμφαση στον ρυθμικό κινητικό έλεγχο και το σχετικό ρόλο του μυικού τρόμου. Κυτταρικής Φυσιολογίας (Επικ. Καθηγητής Γιάννης Δαλέζιος) Μελέτη της συναπτικής οργάνωσης νευρωνικών δικτύων σε φλοιικές και υποφλοιικές οφθαλμοκινητικές περιοχές/ πυρήνες, στο νεοφλοιό και τον ιππόκαμπο. Φυσιολογίας της Κίνησης (Επικ. Καθηγητής Βασίλης Ράος) Λειτουργική Απεικόνιση Εγκεφάλου, Νευροφυσιολογία, Νευροανατομία. Νευροφυσιολογικός χαρακτηρισμός των νευρώνων του προκινητικού φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων με έμφαση στον έλεγχο των κινήσεων σύλληψης. Λειτουργική χαρτογράφηση των περιοχών του φλοιού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων που ενεργοποιούνται κατά την παρατήρηση και εκτέλεση κινήσεων σύλληψης υπό οπτική και σωματαισθητική καθοδήγηση. Ανώτερων Εγκεφαλικών Λειτουργιών (Λέκτορας Γεωργία Γρηγορίου) Νευρωνικοί μηχανισμοί που διέπουν την οπτική προσοχή και την κίνηση των οφθαλμών.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ & ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΒΙΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(Χ.Σαββάκης, Α.Ηλιόπουλος, Ι.Ηλιόπουλος, Γ.Μαυροθαλασσίτης, Δ.Καραγωγέως)
- Website: (Μοριακής Βιολογίας): http://mcb.med.uoc.gr/
- Website: (Χημείας): http://www.imbb.forth.gr/imbb-people/index.php/en/mavrothalassitis-laboratory-home
- Website: (Nευροεπιστημών): http://www.imbb.forth.gr/people/karagogeos/frame-files/Front-page.htm
- Website: (Βιοπληροφορικής): http://cbg.med.uoc.gr/
Μοριακή γενετική της Drosophila και άλλων εντόμων. Γενετική μηχανική εντόμων με ιατρική και οικονομική σπουδαιότητα. Δομή και λειτουργία των μεταθετών στοιχείων. Moριακοί μηχανισμοί καρκινογένεσης. Ρύθμιση του μονοπατιού σηματοδότησης των πρωτεϊνών TRAF (TNFReceptor-associatedfactor). Διερεύνηση της αποπτωτικής σηματοδοτικής μηχανής για γονιδιακή θεραπεία του καρκίνου. Βιοπληροφορική: Εξέλιξη, Συγκριτική γονιδιωματική, Εξέλιξη μικροβίων, Ανάλυση βιολογικών κειμένων με χρήση αλγορίθμων, Βιβλιομετρία, Υπολογιστική Βιολογία. Μεταγραφική ρύθμιση και ενδοκυττάρια σηματοδότηση. Ο ρόλος των ογκογονιδίων ETS στα πλαίσια του μονοπατιού ras/MAPK κατά τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση. Μοριακή και κυτταρική βιολογία της καθοδήγησης νευραξόνων και της μετανάστευσης των νευρώνων. Λειτουργία των μεταγραφικών παραγόντων κατά την ανάπτυξη του κεντρικού νευρικού συστήματος.