Τομέας Μορφολογίας - (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ KAI ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

(Ι.Σιατίτσας, Α.Καράμπελας, Κ. Πασπαλάς)
Ανάπτυξη λογικού συστήματος εκμάθησης ανατομίας (Διδακτικά μαθήματα: 1) Αρχές Ανατομίας, 2) Προσαρμογή στα Ελληνικά, μετάφραση και επιμέλεια σύγχρονης εμβρυολογίας & τερατολογίας του ανθρώπου, 3) Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής ανατομείου. Μορφοφυσιολογική ανάλυση των νευρώνων του άνω διδυμίου. Μορφοφυσιολογική ανάλυση των νευρώνων της μέλανας ουσίας. Υπομικροσκοπικός εντοπισμός υποδοχέων καναλιών και συνάψεων φλοιικών κυττάρων. Υπομικροσκοπική εντόπιση ρυθμιστών σηματοδοτικών πρωτεϊνών σε νευρώνες φλοιικών κυττάρων.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ

(Γ.Τζανακάκης)
Ανάλυση του βιολογικού ρόλου των μικρών πλούσιων σε λευκίνη πρωτεογλυκανών (SLRP) της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας. Ο ρόλος της διακοσμιτίνης (Decorin) στην EGFR-σχετιζόμενη κυτταρική σηματοδότηση στα κύτταρα του ανθρώπινου οστεοσαρκώματος. Η δράση της λουμικάνης (Lumican) στην κυτταρική αύξηση, μετανάστευση και χημειοταξία κυττάρων μελανώματος, οστεοσαρκώματος και καρκίνου του παχέος εντέρου. Περικυττάρια θεμέλια ουσία καρκινικών κυττάρων. Ανάλυση του μονοπατιού της βιοσύνθεσης υαλουρονικού οξέως (Hyaluronan) και βερσικάνης (Versican) στα κύτταρα του ανθρώπινου ινοσαρκώματος. Έλεγχος της βιοσύνθεσης τους από την επίδραση των αυξητικών παραγόντων (TGFb, FGF, PDGF-BB). Η σημασία των γλυκοζαμινογλυκανών στον καρκίνο. Ο ρόλος των αλυσίδων θειϊκής χονδροϊτίνης (chondroitin sulfate A) στην κυτταρική αύξηση, προσκόλληση και χημειοτακτική μετανάστευση. Ανάλυση της επίδρασης των αλυσίδων chondroitin sulfate στο μονοπάτι σηματοδότησης του PDGF-ΒΒ σε κύτταρα ινοβλαστοειδούς προέλευσης. Ο ρόλος της ηπαρίνης (heparin) σε καρκινικά κύτταρα παχέως εντέρου. Μεμβρανικές πρωτεογλυκάνες. Η βιοσύνθεση και ο ρόλος των συνδεκανών (syndecans) στο μελάνωμα και στο ινοσάρκωμα του ανθρώπου. Η ειδική επίδραση των υποπεριοχών της συνδεκάνης 1 στον πολλαπλασιασμό, προσκόλληση και κυτταρική μετανάστευση.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ

(Ε.Σταθόπουλος, Α.Καλογεράκη, Μ.Τζαρδή)
Ο λεμφαδένας φρουρός και ο προγνωστικός/προβλεπτικός ρόλος των μικρομεταστάσεων στο καρκίνωμα του μαστού. Μόρια τα οποία παίζουν ρόλο στη μεταστατική διαδικασία. Μοριακοί δείκτες σε σχέση με τον τύπο των μεταστάσεων των καρκινωμάτων του μαστού. «Τriple negative” (ER-/PR-/HER2- negative) καρκινώματα του μαστού. Μελέτη των μεταλλάξεων του γονιδίου HER2, της αντίστοιχης μεταγραφής και μετάφρασης. Σύγκριση με τον προκύπτοντα ανοσοφαινότυπο, την έκφραση του EGFR και την ενίσχυση (amplification) των HER2 και ΕΓΦΡ γονιδίων. Συσχέτιση με την απάντηση στη στοχευμένη θεραπεία. Οδοί μεταβίβασης του σήματος σε σχέση με την έκφραση των Era, Erβ, PRA και PRB υποδοχέων στο καρκίνωμα του μαστού. Συσχέτιση με την απάντηση ή την αντίσταση στην ορμονοθεραπεία. Υποδοχείς αυξητικών παραγόντων (EGFR, VEGFR) και μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS στο καρκίνωμα του παχέος εντέρου, ως δείκτες της στοχευμένης θεραπείας. Μεταλλάξεις των γονιδίων KRAS και c-MET, και έκφραση της πρωτεΐνης του γονιδίου επιδιόρθωσης ERCC1 στα καρκινώματα του στομάχου, ως δείκτες της στοχευμένης θεραπείας. Έκφραση των πρωτεϊνών Cyclin-D1, Cyclin-E, και Cyclin-A σε σχέση με τους αναστολείς τους p21, p27 και p16 στα καρκινώματα του παχέος εντέρου, ως προγνωστικοί και προβλεπτικοί δείκτες. Κυτταρικός πολλαπλασιασμός και απόπτωση μεταστατικών νεοπλασμάτων. Κυτταρολογική μελέτη σε εξιδρώματα της περιτοναϊκής κοιλότητας.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(E.Mιχαλοδημητράκης, Ι.Στειακάκης)
Κοινωνική πλευρά του προβλήματος των ναρκωτικών. Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος. Μυοκαρδιοπάθειες και αιφνίδιος θάνατος. Στεφανιαία παθολογία και αιφνίδιος θάνατος. Ο ρόλος των φαρμάκων στην πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Γενετική ανάλυση σε μινωικούς και μυκηναικούς σκελετούς. Μελέτη πολυμορφικών δεικτών σε μεσογειακούς πληθυσμούς. Μεταθανάτια ανακατανομή τοξικών και φαρμακευτικών ουσιών.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

(A.Tσατσάκης)
Αξιολόγηση της βαρύτητας της χρόνιας η/και πρόσφατης έκθεσης σε φυτοφάρμακα και περιβαλλοντικούς ρυπαντές με χρήση της τμηματικής εξέτασης των τριχών και την συσχέτιση της έκθεσης αυτής με προβλήματα υγείας του πληθυσμού και ειδικότερα ιατρικά ευρήματα για την έγκυο γυναίκα και το έμβρυο και άλλες νευρολογικές διαταραχές. Αξιολόγηση της βαρύτητας της εξάρτησης σε ναρκωτικές ουσίες με βάση εργαστηριακά ευρήματα από χρωματογραφικες–φασματομετρικες αναλύσεις βιολογικών δειγμάτων ειδικότερα σε τμήματα τριχών. Φασματομετρικη ανάλυση μαζών, ταυτοποίηση και προσδιορισμός ειδικών και μη ειδικών μεταβολιτών διαφόρων ξενοβιοτικών σε βιολογικά δείγματα. Εξέταση πολυμορφισμών των γονιδίων PON και CYP σε πληθυσμιακές ομάδες επαγγελματικά εκτεθειμένες σε φυτοφάρμακα. Βασικός εξοπλισμός: LC-MS and GC-MS/MS (Shimadzu, Thermo-Finnigan).