Τομέας Μητέρας / Παιδιού - (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

(M.Καλμαντή, Ε.Μαντζουράνη, Γ.Μπριασούλης, Ε.Γαλανάκης, Ι.Γερμανάκης)
Λοιμώξεις: Ανταπόκριση του ξενιστή και γενετική ευπάθεια στη λοίμωξη. Τοπική επιδημιολογία λοιμώξεων και αντοχή παθογόνων. Μοριακή επιδημιολογία S aureus. Καρδιολογία: Ανίχνευση καρδιοπαθειών σε παιδιά σχολικής ηλικίας. Εμβρυική καρδιολογία. Αναπνευστικό: Μελέτη παραγόντων κινδύνου άσθματος και ρινίτιδας στα παιδιά. Διεθνή πρωτόκολλα θεραπείας άσθματος στα παιδιά. Φαινότυποι άσθματος. Νευρολογία: Επιληψία στα παιδιά, εγκεφαλική δυσλειτουργία στα παιδιά. Μελέτη εγκεφαλικής λειτουργίας στα παιδιά. Μελέτη παροξυσμικών επεισοδίων. Ενδοκρινολογία: Μελέτη διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου στα παιδιά. Παράγοντες κινδύνου ανάπτυξης παιδικού άσθματος. Ασθματικοί φαινότυποι. Εκλυτικά αίτια και αιτιολογία του ασθματικού παροξυσμού. Δείκτες βαρύτητας άσθματος. Ο ρόλος των βιολογικών παραγόντων στην θεραπεία αυτοανόσων νοσημάτων. Επίδραση εισπνεομένων κορτικοειδών στον αύξονα υπόφυση- υποθάλαμος, και στην οστική μάζα.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

(Χρ. Γιαννακοπούλου)
Χημειοκίνες και νεογνικές λοιμώξεις. Επίδραση από τη χορήγηση κοριτκοστεροειδών στις μητέρες στην οστική πυκνότητα προώρων νεογνών. Επίδραση από τη χορήγηση κορτικοστεροειδών στις μητέρες στους οστικούς δείκτες πρόωρων νεογνών.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ

(M.Καλμαντή, Ε.Στειακάκη, Ε.Δημητρίου)
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Ιστικών Καλλιεργειών που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Ανοσοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά αρχέγονων κυττάρων ομφαλίου λώρου και της δυνατότητας έκπτυξης τους σε καλλιέργειες. Αιμοποίηση in vitro παιδιών με νεοπλασματικά νοσήματα. Ποιοτική εκτίμηση μοσχευμάτων προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων (μυελικών και περιφερικού αίματος) και ποσοτική in vitro έκπτυξης τους. Μελέτη έκφρασης γονιδίων που συμμετέχουν στην παθογένεση νοσημάτων και μπορεί να επηρεάσουν την πρόγνωση στις κακοήθειες της παιδικής ηλικίας. Μελέτη πλαστικότητας αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων και χρήση μυελικών μοσχευμάτων για αποκατάσταση ιστών. Μελέτη του ρόλου της φασματικής απεικόνισης στην οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία της παιδικής ηλικίας. Ιn vitro μελέτη και έκπτυξη μεσεγχυματικών κυττάρων. Μελέτη του ρόλου της απόπτωσης στην οξεία λευχαιμία των παιδιών. Ανίχνευση και μελέτη του ρόλου των γενετικών πολυμορφισμών στις αιματολογικές κακοήθειες της παιδικής ηλικίας. Μελέτη του ρόλου των ενδοθηλιακών κυττάρων σε αιματολογικά κακοήθη και μη νοσήματα. Μελέτη καρδιοτοξικότητας θεραπείας σε παιδιά με κακοήθη νοσήματα. Μελέτη απώτερων επιπλοκών θεραπείας νεοπλασματικών νόσων σε παιδιά και εφήβους.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

(E.Κουμαντάκης, Α.Μακρυγιαννάκης, Ι.Ματαλλιωτάκης, Κ.Ρελάκης )
Λειτουργούν τα Ερευνητικά Εργαστήρια της Γυναικολογικής/Μαιευτικής Κλινικής και Ανθρώπινης Παραγωγής που η έρευνά τους περιλαμβάνει: Κυτταρικοί μηχανισμοί ενδομητρικής εμφύτευσης του ανθρώπινου εμβρύου. Μελέτη της ενδομητρικής υποδεκτικότητας και ανοσο-ρύθμιση της δεκτικότητας των ασθενών με επανειλημμένες αποτυχίες εμφύτευσης. Η ανίχνευση της ενδομητρικής υποδεκτικότητας μέσω της χρήσης μορφολογικών και βιοχημικών δεικτών. Εκτίμησης της υπογονιμότητας. Ενδοκυτοπλασματική σπερματέγχυση σε ασθενείς με ολιγοασθενοτερατοσπερμία. Μελέτη του Υ χρωμοσώματος για ελλείψεις (χρωμοσωμικές) σε υπογόνιμους άρρενες ασθενείς. Assisted hutching σε έμβρυα. Ανάπτυξη του μοριδίου και των βλαστοκύστεων για εμβρυομεταφορά. Ογκογονίδια σε γυναικολογικό καρκίνο. Λαπαρασκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική στην υπογονιμότητα. Εμβρυομητρικός Προγεννητικός Έλεγχος. Αμνιοκέντηση.