Τομέας Ακτινολογίας - (Ερευνητικές Δραστηριότητες)

Εργαστήριο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

(Χ. Βαρβέρης)
Ταυτόχρονη Χημειοθεραπεία-Ακτινοθεραπεία ως ριζική ή συμπληρωματική θεραπεία για Ca της Γαστρεντερικής οδού (Οισοφάγος, Στόμαχος, Πάγκρεας, Παχύ Έντερο/ Ορθό), Γεννητικού Ουροποιητικού Συστήματος (Τράχηλος Μήτρας, Ενδομήτριο, Ουροδόχος Κύστη, Προστάτης), του Πνεύμονος, Κεφαλής Τραχήλου, Σαρκώματα, Γλοιώματα Εγκεφάλου/ Νωτιαίου Μυελού. Συγχρόνως, ταυτόχρονη χορήγηση Μονοκλωνικών Αντισωμάτων έναντι διαφόρων βιολογικών παραγόντων ως EGFR (π.χ. Erbitux, Herceptin) για θεραπευτική αντιμετώπιση των Ca Κεφαλής Τραχήλου & Μαστού αντίστοιχα.

 

Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης

(Α. Καραντάνας, Δ. Τσέτης, Α. Χατζηδάκης, Μ. Ραϊσσάκη, Ε. Παπαδάκη)
Φλεγμονώδεις και νεοπλασματικές παθήσεις του λεπτού εντέρου, Παθήσεις μυελού των οστών. Απεικόνιση αθλητικών κακώσεων. Απεικόνιση ρευματολογικών νοσημάτων. Απεικόνιση και επεμβατικές πράξεις παθήσεων παγκρέατος-χοληφόρων. Διάγνωση και διαδερμική θεραπεία αγγειακών παθήσεων. MRI παθήσεων κοιλιακής χώρας. Λοιμώξεις, απομυελινωτικές παθήσεις κεντρικού νευρικού συστήματος, επιληψία, εφαρμογή ηχοενισχυτικών σκιαγραφικών ουσιών με υπερηχοτομογραφία. Απεικόνιση ουροποιητικού στα παιδιά με Μαγνητική Ουρογραφία. Ακτινοπροστασία παιδιών στις εξετάσεις Υπολογιστικής Τομογραφίας.

 

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

(Ι. Δαμηλάκης, Θ. Μαρής, Κ. Περισυνάκης, M. Μαζωνάκης)
Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού της δόσης ασθενών που υπόκεινται σε ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. Βελτιστοποίηση παραμέτρων έκθεσης σε ακτινοσκοπικές και τομογραφικές εξετάσεις. Ανάπτυξη μεθόδων δοσιμετρίας προσωπικού. Βελτιστοποίηση τεχνικών βραχυθεραπείας και τηλεθεραπείας. Ιοντίζουσες ακτινοβολίες και εγκυμοσύνη. Ανάπτυξη μεθόδων υπολογισμού δόσης κυήματος και τεχνικές μείωσης της δόσης του κυήματος από ιατρικές εκθέσεις. Ανάπτυξη νέων τεχνικών και βελτιστοποίηση καθιερωμένων τεχνικών εκτίμησης της οστικής κατάστασης. Εκτίμηση της οστικής κατάστασης πληθυσμιακών ομάδων με μοντέρνες μεθόδους οστεοπυκνομετρίας. Μέτρηση διαφυγής χημειοθεραπευτικού παράγοντα σε τοπικά εντοπισμένη χημειοθεραπεία κάτω άκρων με ραδιοϊσοτοπική μέθοδο. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ολοκληρωμένων τεχνικών δοσιμετρίας γέλης πολυμερισμού. Ανάπτυξη πρωτοκόλλων απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού. Ανάπτυξη μεθόδων μοριακής απεικόνισης. Ανάπτυξη υπολογιστικών μεθόδων για την εκτίμηση του όγκου οργάνων από τομογραφικά δεδομένα. Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων κειμένου και απεικονιστικών δεδομένων ασθενών (σύστημα RIS/PACS).
- Website: http://medicalphysics.med.uoc.gr/

 

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

(Σ. Κουκουράκη)
Εκτίμηση νεύρωσης μυοκαρδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ΣΔ και υπερλιπιδαιμία. Εκτίμηση της ενεργότητας των φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και διαφορική διάγνωση μη φλεγμονώδους ισχαιμικής νόσου. Εκτίμηση παχύσαρκων ασθενών μετά από χειρουργική επέμβαση “ sleeve gastrectomy”. Εκτίμηση της γαστρικής κένωσης. Θεραπευτικό πρωτόκολλο ασθενών με NETs μετά από χορήγηση θεραπευτικού ραδιοπεπτιδίου σε ασθενείς οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στην κλασσική θεραπεία. Σπινθηρογραφική εκτίμηση ασθενών με στένωση νεφρικής αρτηρίας βασιζόμενοι σε σπινθηρογραφική μελέτη προ και μετά stent. Εκτίμηση αποτελέσματος. Εκτίμηση όγκων εγκεφάλου με 99mTc myoview για την διαφορική διάγνωση βιώσιμου ιστού από μετεγχειρητικές αλλοιώσεις.