Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Διευκρινίσεις για τη σύνδεση VPN και τη μέσω αυτής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές

Επειδή δεχόμαστε πολλά ερωτήματα σχετικά με τη σύνδεση VPN και τη μέσω αυτής πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές που δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδίκτυο, διευκρινίζουμε τα εξής:

Το VPN (Virtual Private Network = Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο) είναι μια τεχνολογία δικτύων που δημιουργεί -μέσω του Ίντερνετ- μια ασφαλή σύνδεση ενός υπολογιστή με το δίκτυο ενός οργανισμού, όταν ο υπολογιστής αυτός βρίσκεται εκτός των εγκαταστάσεών του οργανισμού.
Έτσι, όταν ένα μέλος του ΠΚ -ενώ βρίσκεται εκτός του χώρου του Ιδρύματος- συνδέεται...

2020-04-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
UOC Ε-resources - Υπενθύμιση - Ψηφιακές Πηγές Επιστημονικής Πληροφόρησης

Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης (www.lib.uoc.gr) έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ένα μεγάλο αριθμό πηγών επιστημονικής πληροφόρησης:

Ηλεκτρονικά Περιοδικά
Ηλεκτρονικά Βιβλία...

2020-04-16 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Υπηρεσία υποστήριξης διδακτικού προσωπικού

Ανακοινώνουμε ότι, σε συνέχεια της 427ης/19.3.2020 απόφασης της Συγκλήτου, το Κέντρο Υπηρεσιών και Υποδομών ΤΠΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, υλοποίησε τη λειτουργία της «Υπηρεσίας υποστήριξης διδακτικού προσωπικού» του Ιδρύματος με σκοπό την παροχή βοήθειας σε θέματα που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η Υπηρεσία υποστήριξης διδακτικού προσωπικού παρέχεται από τους τοπικούς διαχειριστές των Σχολών και των Τμημάτων.
Η επικοινωνία με την υπηρεσία πραγματοποιείται τηλεφωνικά στο 281039-3939 ή μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

2020-04-09 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Αναθεώρηση του ακαδημαϊκού ημερολογίου του εαρινού εξαμήνου 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σε όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων γίνεται διαδικτυακά με σύγχρονη ή ασύγχρονη διδασκαλία μέσω των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πλατφορμών.
Οι κλινικές ασκήσεις και τα εργαστήρια, που απαιτούν φυσική παρουσία, θα αντιμετωπιστούν με ενιαίο τρόπο από όλες τις Ιατρικές Σχολές της χώρας, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης θα γίνουν μαθήματα τη Μ. Δευτέρα (13/4), τη Μ. Τρίτη (14/4) και την Τετάρτη (22/4), την Πέμπτη (23/4) και την Παρασκευή (24/4), έτσι ώστε...

2020-04-03 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση δεδομένων Statista έως τις 30 Απριλίου

Η πρόσβαση είναι εφικτή για όλα τα μέλη του ΠΚ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου του ΠΚ (εντός των εγκαταστάσεών του ή μέσω vpn): https://ucnet.uoc.gr/ypiresies/diktiakes/vpn

Η Statista με λίγα λόγια:

Η Statista είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες στατιστικών και ερευνητικών δεδομένων και δεδομένων αγοράς, με πρόσβαση σε περισσότερα από 1 εκατομμύριο στατιστικές, προβλέψεις, φακέλους, μελέτες και infographics για 80.000 θέματα από περισσότερες από 22.500 πηγές.
Η πλατφόρμα...

2020-04-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δωρεάν πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα της IEEE (ΙΕΕΕ elearning)

νημερώνουμε τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι ο εκδότης IEEE προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στη συλλογή των ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΙΕΕΕ elearning https://ieeexplore.ieee.org/courses/home μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της πολυετούς άριστης συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ / HEAL-Link).

Η Επιτροπή των Ηλεκτρονικών Πηγών του ΣΕΑΒ αποδέχθηκε την προσφορά για την προσωρινή (μέχρι 30-6-2020) πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα του εν λόγω εκδότη, προκειμένου να...

2020-04-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Σεμινάρια Βιβλιοθήκης Π.Κ. με τηλεδιάσκεψη

Ενημερώνουμε τους διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας Πληροφόρησης της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεσή τους για την πραγματοποίηση από απόσταση σεμιναρίων (χρήσης των διαθέσιμων ηλεκτρονικών πηγών, αναζήτησης βιβλιογραφίας κλπ) στους φοιτητές, με αξιοποίηση των εργαλείων τηλεδιάσκεψης-τηλεδιδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο Ίδρυμα (Microsoft Teams, Webex, Skype, Zoom ή άλλης κατάλληλης πλατφόρμας, κατόπιν συνεννοήσεως).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι διδάσκοντες να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το αρμόδιο προσωπικό της...

2020-04-02 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Σύντομοι οδηγοί εργαλείων τηλεδιάσκεψης

Σε αυτή την ενότητα συμπεριλαβάνονται διάφοροι οδηγοί για τα εργαλεία τηλεδιάσκεψης που μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη της τηλεδιδασκαλίας.
Σύντομοι οδηγοί εργαλείων τηλεδιάσκεψης
Από τη Μονάδα Δικτύων και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Κρήτης (πρώην Κέντρο Επικοινωνιών και Δικτύων) - UCnet

2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Πανεπιστήμιο Κρήτης | ΕΔΙΒΕΑ: Χρήσιμο επιμορφωτικό υλικό

Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στο ταχύρρυθμο σεμινάριο "ΤΠΕ και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (eLearning):Πρακτικές συμβουλές / Εισαγωγικό Πλαίσιο διδακτικής αξιοποίησης" που οργάνωσε το Εργαστήριο Προηγμένων Μαθησιακών Τεχνολογιών στη Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α.) του Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης.

Σε σχέση με το επιμορφωτικό υλικό σας παραθέτουμε τα εξής:

  1. Εισαγωγική παρουσίαση με θέμα "ΤΠΕ&ΕξΑΕ: Αρχές - Μεθοδολογία -...
2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Οδηγίες επεξεργασίας Σημειώσεων + Ανακοινωσεων στο elearn
2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Υπενθύμιση: Πρόσβαση στη Digital Loeb Classical Library

Υπενθυμίζουμε στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης ότι εδώ και ένα έτος διαθέτουμε πλήρη πρόσβαση στην Digital Loeb Classical Library, λόγω της σχετικής ηλεκτρονικής συνδρομής μας.

https://www.loebclassics.com/

Η πρόσβαση είναι εφικτή για όλα τα μέλη του ΠΚ που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου του ΠΚ (εντός των εγκαταστάσεών του ή μέσω vpn).

Διευκρινίζουμε...

2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Δωρεάν πρόσβαση στην ProQuest One Literature και Ebook Central Academic

Στο πλαίσιο της υποστήριξης των ακαδημαϊκών, μαθησιακών και ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την περίοδο του κορωνοϊού, η ProQuest παρέχει στα μέλη του ΠΚ δωρεάν πρόσβαση στην ProQuest One Literature και την Ebook Central Academic για 3 μήνες.

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης που συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου VPN του Ιδρύματος.

...

2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
Project MUSE: Δωρεάν διαθέσιμο ακαδημαϊκό περιεχόμενο μέχρι τον Ιούνιο

Ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις που δημιουργεί η παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας λόγω του COVID-19, το Project MUSE υποστηρίζει τη δωρεάν διάθεση ακαδημαϊκού περιεχομένου μέχρι τις 30 Ιουνίου.

Καθώς πολλά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μεταβαίνουν σε ένα αποκλειστικά ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον για το προσεχές μέλλον, το Project MUSE ευελπιστεί ότι η εύκολη πρόσβαση σε σοβαρή έρευνα στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς εκδοτικούς οίκους, επιστημονικές εταιρείες και σχετικούς μη-κερδοσκοπικούς εκδότες, θα βοηθήσει χρήστες σε όλο τον...

2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
2020-03-31 :Περισσότερα για αυτή την ανακοίνωση ...

Pages