Αγγλική Έκδοση Δικτυακού Τόπου
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


e-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΠΡΟΣΒΑΣΗ


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ


Στο Web Στην ιστοσελίδα

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σοφία Φλουρή

Εφεντάκη Νίκη

Τηλ. 2810-394620 & 2810-394860

FAX 2810-394569

e-mail: secrupgr@med.uoc.gr

Ιστοσελίδα: http://www.med.uoc.gr/indexgrad.htm

© 2009 Υπολογιστικό Κέντρο - Πανεπιστημιούπολη Βουτών http://www.cc.uoc.gr